Ke stažení

Na této stránce jsou umístěny dokumenty objasňující moje postoje, názory a rozvojové záměry. Jedná se také o dokumenty, které jsem předložil v průběhu mého dlouhodobého působení ve veřejné službě. Věřím, že po jejich prostudování získáte lepší přehled o mých postojích v mnohých koncepčních a rozvojových záležitostech.


Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš