Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 17.03.2019
KNTB - rozhodně bych postupoval jinak!

KNTB - rozhodně bych postupoval jinak!
V posledních měsících a týdnech se na mne, jakožto bývalého hejtmana, obrací čím dál více lidí a ptají se, co říkám nápadu na výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. 
 
Říkám “bezva”, ale od realizace takového “GIGANTICKÉHO” nápadu jsme hodně vzdálení.  Především jsem přesvědčen o tom, že na samém počátku musíme zodpovědně definovat strategii rozvoje celého zdravotnického segmentu v kraji a ruku v ruce s tím brát v úvahu naše finanční možnosti. 
 
Je zaužívaným pravidlem, že investici spustíme až ve chvíli, kdy jsme jednoznačně přesvědčeni o tom, že projekt je zdůvodnitelný, a že jsme schopni jej finančně zvládnout. Není přece možné, abychom nákladnou a nepromyšlenou investicí na dlouhá desetiletí odstřihli od rozvoje všechny naše školy, sociální ústavy a kulturní instituce; neopravovali cesty, a nepodporovali všestranný rozvoj obcí. Není možné, abychom neznali skutečné dopady na dotykové nemocnice v Uh. Hradišti a Kroměříži.
 
Není také možné, aby náš kraj tzv. “spadl na buben” a nepřiměřeně se zadlužil, a aby s pohledávkami, bez vlivu volených zastupitelů,obchodovaly banky i soukromé společnosti, a ve finální fázi se odehrála divoká privatizaci krajského zdravotnictví.
 
Říkám to s plnou vážností, protože jsem doposud nezaznamenal existenci důvěryhodného dokumentu s názvem “Studie proveditelnosti”, který musí být základem prvopočáteční fáze přípravy projektu a který by zároveň měl sloužit krajským zastupitelům k jejich zodpovědnému rozhodování. 
 
Absenci dokumentu tohoto typu považuji za mimořádně závadný stav zvláště proto, že metody pro ekonomické hodnocení takto velkých projektů existují. Např. Evropská komise vydala příručku k velkým projektům nad 50 mil EUR, ve které podrobně definuje standardy a vzorový obsah studií proveditelnosti. Určitě bych kraji doporučil chopit se odzkoušených modelů řízení velkých investičních projektů. 
Neriskoval bych budoucí problémy, a především bycheliminoval škody značného rozsahu. 
Také se mne lidé ptají, zda v kontextu s “nápadem” výstavby nové nemocnice v Malenovicích stále vidím postupnou modernizaci Krajské nemocnice ve Zlíně jako vhodnější variantu. Na to odpovídám, že doposud mne nikdo nepřesvědčil o opaku. 
 
Proto v minulosti projektovaný moderní “POLYBLOK” v současném areálu nemocnice vidím jako variantu méně nákladnou a finančně bezpečnou, jelikož zde můžeme stavět po etapách (podle financí, na které dosáhneme), a to v zásadě ihned.  
 
Naopak v Malenovicích bychom museli za cca 10 mld. postavit všechno najednou, kompletně vybavit technikou, personálem a teprve následně nemocnici přestěhovat. Bohužel musím připomenout, že Interní oddělení v „Baťovce“ potřebuje okamžitou modernizaci. Naštěstí však existuje propracovaný stavební koncept na výstavbu nového interního pavilonu v původním areálu nemocnice, který byl schválen již za mého působení na kraji. 
 
Obdobný koncept jsme naplánovali také v uherskohradišťské nemocnici, kde již došlo k jeho faktické realizaci. Bohužel ve Zlíně mí pokračovatelé pro tento krok nenašli dostatek politické i manažerské odvahy. Proto jsme nyní v situaci, kdy má Baťova nemocnice v mnoha medicínských oborech velmi zanedbanou zdravotnickou infrastrukturu. 
 
To však vůbec neznamená, že by současná nemocnice neměla potenciál pro svůj další rozvoj, a že bychom se měli bez patřičného odůvodnění a věcné diskuze bezmyšlenkovitě, hlava nehlava, vrhnout na „pole“ u Malenovic...
 
 Žádná odborná studie takovou potřebu neprokázala. Proto je třeba postupovat zodpovědně, mít na paměti zdravý selský rozum a rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Je to v zásadě jednoduché-na co peníze nemám, to nemůžu mít. Takové pravidlo platilo vždy, a tento základní princip musí platit i dnes. 
Ještě uvedu další, neméně důležitou souvislost. Tou je otázka co udělat se současným areálem nemocnice, pokud by se zdravotníci skutečně přestěhovali do Malenovic. 
To si snad někdo vážně myslí, že by revitalizace tohoto území  nic nestála, že by se některé účelové stavby nemusely bourat, a že by se tam nemusela přizpůsobit a rekonstruovat technická infrastruktura? Samozřejmě, že musela. 
 
Jen se podívejme na to, jak dlouho trvá, a kolik peněz už spolykala, revitalizace svitovskéhoareálu ve Zlíně, nebo opuštěných vojenských kasáren v UH. Hradišti či Kroměříži (probíhá již cca 25 let!).  Zlín není Praha. Tady, na okraji České republiky, nemůže předpokládat, že by takto rozsáhlé přestavbové území vyřešili  devolepeři za své privátní peníze, a veřejný sektor se do toho finančně nezapojil. 
Pokud by v současném areálu KNTB namísto chirurgického pavilonu měly být např. komerční byty, kolik by takový být asi stál, když by se do jeho ceny musely promítnout náklady, spojené s revitalizací areálu Baťovky?! Ve finále by to vlastně zaplatili běžní občané (v nájmech či investicích). Takto silný trh s byty ve Zlíně zkrátka opravdu nemáme. 
 
A ještě k dopravnímu připojení nové nemocnice, což bývá častým argumentem, že to budou mít “někteří” blíž. 
 
Z logiky věci přece plyne, že když to budou mít někteří blíž, tak jiní to budou mít zase dál! Musím připomenout, že připravovaná nová dálnice od Otrokovic kolem Zlína s přivaděčem kolem fryštácké přehrady a plánovaným obchvatem Zálešné přivede kapacitní silnici v zásadě až k bráně současného areálu nemocnice. 
 
Argument o lepším dopravním připojení v Malenovicích není tedy vůbec relevantní. Osobně se také domnívám, že postavit nový špitál kolem vysoce frekventované, hlučné a prašné silnice I. třídy, není dobrý nápad. Ještě více se tady zahustí doprava, což místní občany ani motoristickou veřejnost vůbec nepotěší, ba právě naopak. To, že se propagátoři nové nemocnice v Malenovicích vůbec neobtěžovali  vyhlásiturbanisticko-architektonickou  soutěž k nalezení co nejvhodnějšíhořešení pro  zástavbu „pole“ u Malenovic za cca 10 mld, nechávám sice bez komentáře, ale za hrubou chybu to jednoznačně považuji.
Těm občanům, které mé názory zajímají, opakovaně říkám, že v případě investování do území současného areálu KNTB ve výši cca 3 mld. Kč bychom v průběhu příštích třech let dosáhli výrazného modernizačního efektu, stáli bychom přitom pevnými nohama na zemi, a zachovali vše, co je v současné nemocnici pro budoucnost využitelné a funkční.
 
Nový, moderní “polyblok” v Baťovce, je skutečnou alternativou vůči GIGANTICKÝM nápadům, kymácejícím se na “hliněných nohou”. 
 
Seriózně zpracovaná a nezávislými autoritami oponovaná Studie proveditelnosti, která nám tady evidentně schází, by mohla můj názor třeba ovlivnit, možná i změnit, ale moc tomu nevěřím....
Intuice mne málokdy zklame a proto bych rozhodněpostupoval jinak. 
 

Fotogalerie

Reálná podoba modernizace KNTB (kterou prezentoval 15.06.2011) Libor Lukáš
 
Reálná podoba modernizace KNTB (kterou prezentoval 15.06.2011) Libor Lukáš
 
Reálná podoba modernizace KNTB (kterou prezentoval 15.06.2011) Libor Lukáš
 
Reálná podoba modernizace KNTB (kterou prezentoval 15.06.2011) Libor Lukáš
 
Reálná podoba modernizace KNTB (kterou prezentoval 15.06.2011) Libor Lukáš
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)