Tiskové zprávy

Zlín - 01.10.2008
Za účasti Libora Lukáše bylo v krajské nemocnici Tomáše Bati otevřeno nové Onkologické centrum

Za účasti Libora Lukáše bylo v krajské nemocnici Tomáše Bati otevřeno nové Onkologické centrum

Nově vybudované Onkologické centrum (OC) bylo dnes otevřeno v Krajské nemocnici T. Bati. Jde o nejdůležitější investici, kterou ve zdravotnictví realizoval Zlínský kraj. Výstavba, započatá loni v září, a vybavení centra moderní technologií si vyžádala zhruba 350 milionů korun.

„Bojovat o zřízení onkologického centra s veškerým moderním technologickým vybavením jsme začali už před lety, protože Zlínský kraj byl jediný v České republice, který takové centrum ještě neměl. Když jsme získali souhlasy, mohli jsme z krajského rozpočtu uvolnit potřebné finanční prostředky na tuto prioritní investici. Naše úsilí se nyní vyplatilo a já jsem přesvědčen, že se tak splnil sen mnoha lékařů a především bylo naplněno očekávání pacientů s touto nelehkou chorobou, kvůli nimž jsme především tento projekt realizovali,“ řekl Libor Lukáš.

O onkologické pacienty, kteří tak již nebudou muset dojíždět do vzdálenějších center, se postará kvalifikovaný zdravotnický personál čítající ve finální fázi asi 55 lidí. „V době uvedení všech nových úseků centra do provozu to bude devět radiologických asistentů, čtyři fyzici, jedenáct lékařů, z toho tři atestovaní radiační a dále tři atestovaní kliničtí onkologové i další lékaři v přípravě k atestacím). Zbytek budou zdravotní sestry a ošetřovatelky,“ řekl primář centra Milan Kohoutek.

Každoročně jím řízené oddělení přijímá k léčbě zhruba 850 až 900 nových onkologických pacientů, k tomu k nenádorové radioterapii asi 500 dalších pacientů. „Celkem máme v evidenci okolo 6 tisíc onkologických pacientů,“ dodal primář. Centrum bude soustředit onkologickou péči pro pacienty všech okresů kraje, tedy Uherského Hradiště, Kroměříže, Vsetína i Zlína.

Práce na novém OC začaly loni rekonstrukcí 17. pavilonu tak, aby se do něj mohli přestěhovat pacienti 21. pavilonu, ve kterém je umístěno onkologické oddělení. V minulém roce byla také zahájena demolice objektů a oplocení prostoru za 21. pavilonem. Od listopadu 2007 byla budována spodní část přístavby radioterapeutického oddělení. Od ledna 2008 již stavební firma pracovala na hrubé stavbě objektu radioterapeutického oddělení – budově 21 (přístavbě) a na začátku února začala betonovat kobku pro lineární urychlovač. Tento stěžejní objekt byl v červnu připraven pro montáž technologie. Na přístavbu navazuje energoblok s trafostanicí a náhradním dieselagregátem. Ten zajistí zálohování elektřiny hlavně pro všechny objekty OC včetně jeho technologií. Kompletní rekonstrukcí prošel 21. pavilon, který se dočkal mimo jiné nové vzduchotechniky, zateplení a výměny oken.

„Lůžková část pro onkologické pacienty má 26 lůžek ve východním a 12 lůžek v západním křídle, z toho šest pro intermediární péči. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové se sociálním zázemím,“ informoval radní Zlínského kraje Bronislav Fuksa.

Před pavilonem vzniklo nové parkoviště pro 22 aut a nový vjezd se vstupní branou do KNTB z ulice 2. května. Parkoviště je vyhrazeno jen pro pacienty OC a jejich doprovod. „Postupně jsme začali centrum vybavovat potřebnými přístroji pro radioterapeutické oddělení. V první polovině července byl do nemocnice dopraven nejdůležitější přístroj, tedy lineární urychlovač. Jde o historicky první lineární urychlovač této generace ve Zlínském kraji,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Mikel.

Na začátku srpna přivezl dodavatel CT simulátor, pomocí něhož probíhají simulace pacienta na ozařování. „Slouží k přesnému zaměření cílového ozařovaného místa. Lékaři pak ozáří jen nádor s vynecháním zdravé tkáně a vyšetření je proto velmi šetrné k pacientovi,“ vysvětlil primář Kohoutek. Na konci srpna už byl v OC také přístroj pro brachyterapii s rentgenem a C ramenem a tím bylo radioterapeutické oddělení KNTB kompletně vybaveno velkými přístroji. Kromě nich vybavení zahrnuje spoustu dalších moderních přístrojů a instalovaný software umožní u všech jejich vzájemnou komunikaci. „V srpnu jsme stihli první přejímací zkoušku lineárního urychlovače a od 1. září spustili jeho fyzikální provoz. V jeho průběhu nás čekala druhá zkouška na základě povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a koncem listopadu se uskuteční ještě třetí zkouška lineárního urychlovače. Klinický provoz bychom chtěli po získání potřebných povolení spustit v prosinci, první pacienty začneme přijímat v průběhu října, upřesnil Mikel.

Fotogalerie

 
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)