Tiskové zprávy

Zlín - 07.04.2009
Modernizace krajské nemocnice pokračuje, bude nová interna a urgentní příjem, uvedl Libor Lukáš

Zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „Krajská nemocnice T. Bati, Interní pavilon – studie I. a II. etapy rozvoje nemocnice“ , kterou předkládal statutární náměstek Libor Lukáš, schválila na svém jednání krajská rada. Pokračuje tak průběžná realizace investičních záměrů na modernizaci Krajské nemocnice T. Bati dle plánu investičního rozvoje nemocnice, která je rozčleněna do šesti etap v horizontu realizace až do 25 let.

„Jsem rád, že investiční záměry v krajské nemocnici postupně a kontinuálně naplňujeme a řešíme tak praktické zlepšování poskytovaných zdravotnických služeb,“ uvedl Libor Lukáš, který je za oblast investic zodpovědný.

Studie I. a II. etapy se týká výstavby nového pavilonu interních oborů, na který bezprostředně navazuje pavilon urgentního příjmu včetně nutných inženýrských objektů a provozních souborů. Výstavba dále pokračuje rekonstrukcí uvolněného pavilonu č. 25. Poté proběhne také postupná rekonstrukce a dostavba uvolněných částí nemocničních budov.

Celá investice by mohla být zahájena na konci roku 2010. Podle předběžných odhadů si vyžádá asi 750 milionů korun.

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)