Tiskové zprávy

Zlín - 17.03.2011
Dle slov Libora Lukáše čeká léčebnu dlouhodobě nemocných ve zlínské nemocnici rozšíření

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se dočká rozšíření lůžkové kapacity léčebny dlouhodobě nemocných. Umožní to rekonstrukce nevyužívané budovy č. 12 v areálu nemocnice, díky které sem bude moci být umístěno 18 nových lůžek následné ošetřovatelské péče. V současnosti nemocnice provozuje 100 těchto lůžek. Celkové náklady akce, jejíž realizaci schválili krajští radní, dosáhnou výše 13,969 milionu korun a budou plně hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje. Zahájení rekonstrukce se předpokládá v červnu 2011 a ukončení o tři měsíce později.

„Plán investičního rozvoje Krajské nemocnice Tomáše Bati obecně využívá uvolněné pavilony původní zástavby pro neakutní zdravotnickou péči. Velikost pavilonu č. 12 je vhodná jen pro omezenou velikost oddělení s kapacitou 18 lůžek, ale i tato velikost však v případě léčebny dlouhodobě nemocných umožňuje efektivní provoz,“ uvedl Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Budova č. 12 je jednopodlažní pavilon v blízkosti parčíku. Poslední dlouhodobější využití budovy bylo pro účely infekčního oddělení, v současnosti se nachází ve špatném technickém stavu.

„Investiční akce je v souladu s Plánem investičního rozvoje Krajské nemocnice Tomáše Bati a zároveň je zařazena ve Střednědobém plánu reprodukce majetku Zlínského kraje 2011–2013,“ doplnil Libor Lukáš.

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)