Tiskové zprávy

Zlín - 04.06.2018
"Sláva" - soudy rozhodly o žalobách aktivistů v záležitostech výstavby dálnic na Moravě.

"Sláva" - soudy rozhodly o žalobách aktivistů v záležitostech výstavby dálnic na Moravě.
Můžeme „lehce“ oslavovat – „člověk dostal přednost před křečkem“. Totiž, hned dva soudy v posledních dnech zamítly obstrukční žaloby ekologických aktivistů, kteří tak blokovali výstavbu dálnic na Moravě. Nejdříve Nejvyšší správní soud zamítl kasační žalobu Dětí země ve věci dálnice D1 u Přerova, aby vzápětí vydal své dlouho očekávané rozhodnutí také Krajský soud v Brně, který shodil ze stolu žalobu spolku Egeria. Právě nekonečné právní námitky tohoto tříčlenného spolku několik let blokují výstavba klíčové dálnice D49, na kterou toužebně čekají tisíce obyvatel Zlínského kraje.
 
Rozhodnutí obou soudů je velkým vítězství zdravého rozumu. Nezávislé soudy potvrdily to, co společně s dalšími dopravními experty tvrdím již několik let. Tedy, že argumenty ekologických aktivistů jsou pouze uměle vytvořenou a neopodstatněnou právní konstrukcí, pomocí které se snaží zastavit nebo alespoň zbrzdit výstavbu dálnic na Moravě. Jsem rád, že naše společné úsilí, které jsme věnovaly prosazení výstavy páteřních komunikací především ve Zlínském kraji, konečně přestanou brzdit obstrukce ekologických aktivistů. Je třeba konečně začít stavit, nikoliv do nekonečna počítat křečky na poli. Lidé si zaslouží kvalitnější a bezpečnější dopravní spojení, musíme vyhnat kamiony z našich obcí a měst na obchvaty, bohužel však aktivisté se obracejí na soudy opakovaně a zneužívají naši legislativu k nekonečným obstrukcím..., tak nevím jestli je tato jednoznačná rozhodnutí soudů přesvědčí o tom, aby už dali pokoj a dále nebrzdili náš rozvoj...(?).
 
Především Nejvyšší správní soud přitom doslova „rozmetal“ dosavadní argumenty ekologických aktivistů, kteří kvůli ochraně chráněných druhů živočichů se snažili vrátit celé rozhodování o dálnicích na úplný začátek. Argumentovali totiž tím, že je třeba posoudit jiné varianty vedení dálnice. To však soud jednoznačně odmítl. „Nelze žádat, aby krajský soud fakticky zpracovával alternativní stanoviska k již existujícímu stanovisku EIA za účelem vyloučení existence jiné vhodné varianty,“ uvedl ve svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud.
 
Stanovisko soudců navíc podpořilo také to, že není možné upřednostňovat ochranu přírody před dalšími veřejnými zájmy. „Podle Nejvyššího správního soudu by orgán ochrany přírody překročil meze své působnosti, pokud by posuzoval možnosti udělení výjimky zcela bez ohledu na obsah žádosti a závěry předchozích fází. Kritériem pro posouzení reálnosti konkrétní varianty nejsou toliko hlediska ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nýbrž musejí být zvažovány i jiné okolnosti a jejich vzájemné vlivy,“ uvádějí v rozhodnutí soudci.
 
Související tiskové zprávy Libora Lukáše v této věci:
 

Fotogalerie

Priority ZK - dálniční infrastruktura
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)