Tiskové zprávy

Praha - 04.04.2018
Malý Křeček polní stojí za příčinou velkých problémů

Malý Křeček polní stojí za příčinou velkých problémů
Petice za dostavbu dálnice D49  Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice  D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav byla předána senátorům.
 
Ve středu, dne 4. 4.2018, předal petici předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury Libor Lukáš v doprovodu dalších členů Petičního výboru (Jaroslava Drozda, Libora Žádníka a spoluzakladatele Sdružení Jřího Lajtocha) v budově Senátu Parlamentu České republiky do rukou předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeňka Papouška. 
 
Konkrétně se jedná o petici na podporu dvou infrastrukturních projektů: 
 
- dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR 
- dálnice D55 Otrokovice -Staré Město - Břeclav.
 
Petice byla iniciována a organizována Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury. Jejího předání se účastnili také senátor Ivo Valenta a senátorka Anna Hubáčková. Oba zmínění senátoři tuto iniciativu, směřující k urychlení realizace prioritních infrastrukturních projektů na Moravě, podpořili. Navíc v této souvislosti považují za velmi žádoucí přijetí potřebných legislativních změn. 
 
Petici svými podpisy v písemné či elektronické formě podpořilo bezmála 15 000 občanů, kteří tímto způsobem jasně deklarovali svůj jednoznačný zájem na tom, aby uvedené projekty v celkové délce cca 60 km (D49) a 67 km (D55) byly co nejdříve realizovány.  
 
„Příprava projektů D49 a D55 trvá již bezmála 15 let. V současné době je však v případě D49 příprava projektu přerušena, a to kvůli křečkovi polnímu. Paradoxem však je, že se na této stavbě dle odborníků v současnosti tento živočich vůbec nevyskytuje,“ uvedl předseda sdružení, Libor Lukáš. Dále pak dodal: „Není přece možné připustit, aby byly upřednostňovány zájmy křečka polního nad oprávněnými zájmy lidí, žijícími v této části České republiky. S obdobnými problémy se potýká také projekt D55 v oblasti „Bzenecké Doubravy“, kde se pro změnu zase vyskytují lelek lesní a skřivan lesní.“
 
Podle Libora Lukáše se křeček nezaslouženě stává symbolem boje proti zneužívání nedokonalosti zákonů ČR a z toho vyplývajících obstrukcí aktivistů, kteří dosud úspěšně brzdí veřejné investice. 
 
Jsem přesvědčen o tom, že tato petice přispěje ke změně legislativního prostředí v naší zemi tak, aby vůle občanů mohla být naplňována reálnými skutky státního aparátu a aby úzké zájmové skupinky nemohly strategické záměry státu donekonečna blokovat,” zdůraznil při předání Libor Lukáš, který současně požádal předsedu výboru Zdeňka Papouška o projednání petice v petičním výboru a také o svolání veřejného slyšení. 
 
„Aby naše Petice nezapadla v přemíře témat řešených Parlamentem ČR a aby toto téma bylo stále živé, dovoluji si Vám pane předsedo, pane senátore a paní senátorko předat symbolický talisman - plyšového křečka polního, který, jak pevně věřím, bude ve Vaší pracovně stále připomínat symbol našeho společného tažení a našeho boje za urychlenou dostavbu prioritní infrastrukturní sítě v ČR,” doplnil Lukáš
 
Předseda výboru Zdeněk Papoušek ujistil zástupce Sdružení o tom, budou zodpovědně posouzeny další kroky při projednávání petice v Senátu.
 
„Naší aktivitou chceme dosáhnout toho, že jakožto zástupci 15 000 občanů ČR, kteří k petici připojili svůj podpis, srozumitelně vysvětlíme zástupcům Parlamentu, že nejsme spokojeni se současným stavem. Nesouhlasíme s tím, aby např. malý křeček polní byl záminkou k činnost aktivistických skupin, která vede k brždění nebo blokaci důležitých projektů. Chceme, aby se uskutečnily rázné legislativní kroky, na základě kterých nebude možné zneužívat živočichy při cílené blokaci velkých infrastrukturních projektů v řádech desítek miliard korun. Proto zástupce Parlamentu vyzýváme k rychlé nápravě tohoto stavu, která by umožnila výrazné urychlení přípravy a realizace prioritních veřejných investic v naší zemi,” uzavřel Libor Lukáš
 
Další informace:
 
Libor Lukáš
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
lukaszlin21@gmail.com
 

Fotogalerie

MALÝ KŘEČEK POLNÍ STOJÍ ZA PŘÍČINOU VELKÝCH PROBLÉMŮ
 
MALÝ KŘEČEK POLNÍ STOJÍ ZA PŘÍČINOU VELKÝCH PROBLÉMŮ
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)