Životopis

Narodil se v roce 1961. Původním povoláním je stavební technik. Působil na různých stavbách, především pak při výstavbě dálniční sítě v osmdesátých letech.

Po roce 1989 se stal tajemníkem radnice v Bojkovicích, v městečku v Podhůří Bílých Karpat, na česko-slovenském pomezí a zapojil se do politického života.

Od roku 1993 se věnuje soukromému podnikání a řídí firmu poskytující komunální služby.

V roce 2000 je zvolen do krajského zastupitelstva a následně se stává náměstkem hejtmana Zlínského kraje. V dalších volbách v roce 2004 už jako lídr kandidátky občanských demokratů vyhrává volby a posléze je zvolen hejtmanem Zlínského kraje. Po dalších volbách v roce 2008 je od 12. listopadu opět zvolen statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje s kompetencemi strategický rozvoj a investice.

Je ženatý a s manželkou Ivou mají dva syny.

Je zastáncem liberálně-konzervativního konceptu při rozvoji občanské společnosti a prosazuje manažerský způsob řízení krajských institucí.

Svou úlohu v politice vnímá jako veřejnou službu.

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš