Tiskové zprávy

Luhačovice - 31.10.2019
Dozvuky mezinárodní dopravní konference (IX. ročník)

Dozvuky mezinárodní dopravní konference (IX. ročník)
Jak hodnotíte konferenci v Luhačovicích?
 
Cílem našeho sdružení i této konference je v maximální možné míře podpořit rozvoj dopravní infrastruktury. Třeba tím, že budeme neustále a vytrvale poukazovat na ty největší problémy. A těmi jsou především, jak jsme se opět shodli, špatně nastavené zákony, které v mezinárodním srovnání naprosto neobstojí.Patřímetotiž na 150. příčku ze 190 hodnocených zemí celého světa co do délky povolování staveb. Řadíme se tak do kategoriezemí, jako je Pobřeží slonoviny, Kamerun či Honduras a to je skutečnost katastrofální, ne-li skandální. 
 
Naší rolí je tedy pořád dokola opakovat, že proces přípravy strategických projektů v České republice je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Samozřejmě, že zaproblémy mohou pouze a jedině lidé, kteří se na celém procesu přípravy infrastrukturních projektů podílejí, nikoliv pouze špatné zákony. Ty nakonec ale také vytvářejí a schvalují lidé. 
 
Říkám proto stále dokola,že „opakování je matkou moudrosti“.A proto pořádáme i tato odborná setkání. Musíme stav věcí rozhodně změnit. A pokud budeme toto téma stále vracet nejen do odborné, ale i veřejné debaty, prostě když z toho uděláme součást hlasitě znějící mediální agendy, budeme mít zasebou jeden zdůležitých kroků na cestě k nápravě tohoto nenormálníhostavu. V Luhačovicích opět zazněl silný apel na urychlení přípravy staveb, dostalo se mu publicity. Takže za mě cíl byl splněn a konferenci považuji za úspěšnou.
 
Na čem se účastníci shodli?
 
Všechny závěry konference jsou tradičně shrnuty v dokumentu s názvem “Luhačovická výzva 2019”. Shodli jsme se především na tom, že komplikovanost legislativy pro investorskou přípravu staveb neumožňuje plynule realizovat jednotlivé záměry. To představuje překážku rozvoje mobility, konkurenceschopnosti ČRa jde o zásadní riziko pro plynulost realizace plánovaných strategických investic ČRv reálném čase.
 
Jaké jsou hlavní problémy rozvoje infrastruktury?
 
Jak už jsem řekl a jak se všichni, kteří se tím opravdu vážně zabýváme, shodujeme už dlouhodobě. Jde především o špatné zákony. Pro urychlení přípravy staveb potřebujeme neprodleně přijmout připravovanou novelu zákona 419/2009 „O urychlení výstavby dopravní infrastruktury“ se zavedením „fikce souhlasu“ či minimalizace počtu samostatných správních rozhodnutí. Je nutné zamezit obstrukční činnosti mnoha ekologických spolků, aby jejich podněty, včetně zákona O ochraně přírody a krajiny (zákon 114/1992), byly řešeny v rámci EIA a aby nedocházelo k účelovému napadání podkladových rozhodnutí a dosáhlo se časové optimalizace v rámci povolování staveb. Zároveň doporučujeme provést novelizaci §149 zákona 500/2004 Správní řád tak, aby bylo zamezeno jeho zneužívání v žádostech o prověření či potvrzení či změnu závazných stanovisek v odvolacích řízeních. Není to zdaleka všechno, ale toto je nyní nejzásadnější.
 
Jsou tyto změny možné v reálném čase?
 
Rozhodně by setak mělo stát v reálném čase. Nesmíme však toto téma nechat jen “okecávat”, ale neustále na problémy upozorňovat a apelovat na všechny zúčastněné (a zodpovědné), aby problémy vyřešili. Snad to také i pochopí a vznikne skutečně silnávůle konat rychle a napravit nenormální stav v této oblasti. 
 
Kromě toho všakještě bude nutné provést revizi současného modelu financování rozvoje dopravní infrastruktury, který dle mého názoru dostatečně neumožňuje naplňovat dlouhodobé cíle Dopravní politiky ČR, tedy dobudovat prioritní síť do roku 2030. Strategické rozhodnutí o přenastavení způsobu financování infrastrukturních projektů pro období 2020+ by mělo vycházet z rozpočtové předvídatelnosti, dlouhodobosti, včetně zapojení soukromého kapitálu. 
 
Také strategie financování rozvoje sítě silnic II. a III. třídy, nemůže stát pouze na rozpočtových možnostech krajů, ale musí být součástí celkové dopravní politiky ČR.
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)