Tiskové zprávy

Luhačovice - 27.09.2019
Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb

Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb
Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovatpáteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, žeČeská republika bude čelit komplikacímpři čerpáníevropskýchfinancí.Navíc se ještě více prohloubí zaostalost dopravní infrastrukturyoproti sousedním zemím.I to zaznělo na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Její devátý ročník tradičně hostily Luhačovice. 
 
Pořadatelem akce se záštitou předsedů vlád České i Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského krajeje Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
 
„Naší rolí je stále dokola opakovat, že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Říkám, že „opakování je matkou moudrosti“, a proto stále dokola pořádáme tato odborná setkání. Současný stav chceme všichni změnit, ale musíme to hlavně udělat, nikoliv pouze o tom řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou v područí špatně nastavené legislativy,což ve svém důsledku nekontrolovatelně prodlužujeproces přípravyjednotlivých projektů,“ říká předseda Libor Lukáš. „Je jasné, že budemei nadále zvyšovat tlak na úpravu stavební legislativy a nastavení modelu dlouhodobého, předvídatelného financování infrastrukturních investic.Jen tak můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravěa realizaci staveb a stavebně-inženýrské procesy pak můžemeopravdu systematicky řídit,“ dodává.
 
Účastníci konference pozitivněhodnotilidalší noveluzákona o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zároveňpodpořilitaké připravovanou změnu Stavebního zákona, kterýmá alespoň v základních parametrech řešit zásadní nedostatky, které brání svižné přípravě staveb.„Musíme mít takové zákony, které především hájí zájmy naprosté většiny občanů.Současný stav, kdy doslova „pár jednotlivců“, může svými vymyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, není stavem normálním, a je třeba ho co nejdříve změnit,“ podotýká Libor Lukáš.
 
Co zaznělo?
 
Komplikovanost stavební legislativy, je zásadní překážkou pro plynulou realizaciprogramu prioritních infrastrukturních projektů. Takto to vidí jak ředitel strategieministerstva dopravy Luděk Sosna tak i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, ale v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.O úsilí ministerstva pro místní rozvoj napravit legislativně tento stav informovala jeho náměstkyně Marcela Pavlováa zrekapitulovala stav v oblasti rekodifikace stavebního práva.Rozvinutá dopravní sít je významným předpokladem a důležitým ekonomickým stimulem – to uvedl prof.Michal Mejstříki další ekonomové, kteří současně upozornili na malý podíl veřejných investic do infrastruktury, která je však pro rozvoj země klíčová. Právě dlouhodobě stabilní a odpovídající financování je toho podmínkou. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelicapoukázal na potřebu dlouhodobého nastavení financování rozvojových projektů po roce 2020+. Zástupci krajů zdůraznili a poukázali na nutnou změnu nastavení financování rozvoje silnic II. a III. třídy.
 
Představitelé Evropské komise aEIB, poukázali na potřebu zaměřit se také na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury po roce 2020+, jako příkladpoukázali na model financování projektů PPP, či zdroje EIB.
 
Bylo hovořeno i o konkrétních silniční a železniční projektech, potřebě kvalitního propojení se Slovenskem, zvláště pakprojektu D 49, dokončení dálnice D1v okolí Přerova, či severojižní propojeníMoravydálnicí D55,modernizace trati Otrokovice-Zlín-Vizovice, čimodernizace Vlárskédráhy (SLOVÁCKO) a dalších významných staveb jako důležitých stimulůpro rozvoj moravských a slovenských regionů.
 
Na základě diskutovaných témat přijmou v závěru konference její účastníci tzv. „LUHAČOVICKOU VÝZVU 2019“ (viz Příloha).
 
Podrobnější informace o konferenci:
 

Fotogalerie

IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)