Tiskové zprávy

Stopa L. Lukáše

Rád bych vám představil aktivity a projekty, které v posledních dvanácti letech (2000 - 2012) významně pomohly rozvoji Zlínského kraje a tedy nám všem. U velké části z nich jsem měl tu čest být, proto přináším tento autentický sumář.

Moji podporovatelé

Moji podporovatelé / Zdeněk Pšenica, Oldřich Juračka, František Hubáček, Jan Rapant, Zdeněk Botek, Stanislav Duháň, Josef Hamšík, Bohumír Strommer, Pepa Náhlovský, Věra Vráblíková, Otto Durďák, Svatopluk Jabůrek, Václav Bližňák, Miroslav Gureň, Veronika Záhorská, Martin Hamrlík, Pavel Němčický

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš