Tiskové zprávy

Luhačovice - 24.11.2021
Záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! Parlament dal zelenou přípravě úseku D1 Přerov-Říkovice D49 Hulín-Fryšták

Záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! Parlament dal zelenou přípravě úseku D1 Přerov-Říkovice D49 Hulín-Fryšták
V Poslanecké sněmovně i Senátu zavládl rozum. Lidé dostali přednost před křečkem. Parlament v poslední chvíli zachránil osud přípravy dálničních úseků D1 Přerov – Říkovice a D49 Hulín – Fryšták.V pátek 19.11.2021 totiž vyšla ve Sbírce zákonů velmi důležitá novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA č.100/2001 sb. (č. změny 413/2021 sb.). Právě ta umožní dokončit přípravnou fázi obou důležitých dálničních projektů na Moravě a posune je blíže k realizaci.      
 
Podařilo se tak naplnit mnohaleté úsilí ŘSD ČR, okolních měst a obcí, a také „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“. Společnými silami nyní je možné čelit obstrukčnímu chování ekologických aktivistů a organizací(např. Děti země, Egeria, Voda z Tetčic apod.),kteří opakujícími se a často nesmyslnými námitkami prodlužují veškerá správní řízení, jelikož si nepřejí realizaci těchto dálničních projektů. Hrozilo již vážné nebezpečí, že na konci letošního roku dojde ke ztrátě platnosti závazných stanovisek EIA u obou výše uvedených dálničních tahů a budeme opět na začátku přípravné fáze. Právě o to aktivistům šlo. Parlament však naštěstí tento stav nedopustil.  
 
Cesta k této legislativní změně nebyla snadná. Mimo odborné, mnohaleté práce týmů stavebních techniků, projektantů, znalců a inženýrů, kteří erudovaně připravují obě stavby, se podařilo postupně obrátit pozornost veřejného mínění na skutečný stav věci a politici hlas lidu vyslyšeli. Burácející motory nákladních automobilů na silnicích těsně pod okny domů např. v Přerově, Holešově či Zlíně jsou jasnou ukázkou toho, jak ochrana životního prostředí a zdraví veřejnosti nemá vypadat. 
 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) pro zajištění osvěty celé této složité problematiky pořádá každoročně dvě odborné konference. Jedná se o „Moravské dopravní fórum“v Olomouci a konferenci „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ v Luhačovicích. Do povědomí veřejnosti SRDIM vstoupilo také organizováním dvou petičních akcí na Moravě. Pod ně se během krátké doby podepsalo cca 27 000 občanů. Petiční archy byly předány představitelům vlády i parlamentu. Bohužel ekologičtí aktivisté (Děti země) se však nikdy k těmto občanským aktivitám nevyjádřili a na podněty ze strany veřejnosti vůbec nereagují.
 
Je mimořádně důležité, že v důsledku sílící podpory veřejného mínění, ale také odborné erudice i tlaku investora ŘSD ČR za podpory vládního zmocněnce D1, SRDIM i mnoha poslanců a senátorů se nakonec podařilo novelu zákona EIA schválit a tím získat čas pro další fázi přípravy obou dálničních tahů.
 
Tento krok je velmi důležitým momentem nejen v rámci realizace výše zmíněných staveb, je klíčovým také pro plynulou přípravu dalších úseků moravských dálnic. Všem, kdo k této legislativní úpravě přispěli, včetně horní i dolní komory Parlamentu ČR proto patří velký dík. 

Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. A pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu. Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu i sportovnímu vyžití.

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem vždy byl a jsem pevně přesvědčen, a dělám ze svých pozic (například jako dlouholetý předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, jehož jsem zakladatelem) v tomto směru vše, co umím, a co je možné. A výsledky jsou znatelné, přestože vinou nesmyslně nastavených byrokratických bariér či neustále brojících aktivistických skupin nejde vše tak rychle jak bych si přál. Přesto se však projekty české dopravní infrastruktury stále posouvají kupředu a konečně stavíme a stavět budeme (např. dálnice D55, D1, D49).

pokračovat ve čtení