Libor Lukáš

Tiskové zprávy

Luhačovice - 24.11.2021
Záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! Parlament dal zelenou přípravě úseku D1 Přerov-Říkovice D49 Hulín-Fryšták

Záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! Parlament dal zelenou přípravě úseku D1 Přerov-Říkovice D49 Hulín-Fryšták
V Poslanecké sněmovně i Senátu zavládl rozum. Lidé dostali přednost před křečkem. Parlament v poslední chvíli zachránil osud přípravy dálničních úseků D1 Přerov – Říkovice a D49 Hulín – Fryšták.V pátek 19.11.2021 totiž vyšla ve Sbírce zákonů velmi důležitá novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA č.100/2001 sb. (č. změny 413/2021 sb.). Právě ta umožní dokončit přípravnou fázi obou důležitých dálničních projektů na Moravě a posune je blíže k realizaci.      
 
Podařilo se tak naplnit mnohaleté úsilí ŘSD ČR, okolních měst a obcí, a také „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“. Společnými silami nyní je možné čelit obstrukčnímu chování ekologických aktivistů a organizací(např. Děti země, Egeria, Voda z Tetčic apod.),kteří opakujícími se a často nesmyslnými námitkami prodlužují veškerá správní řízení, jelikož si nepřejí realizaci těchto dálničních projektů. Hrozilo již vážné nebezpečí, že na konci letošního roku dojde ke ztrátě platnosti závazných stanovisek EIA u obou výše uvedených dálničních tahů a budeme opět na začátku přípravné fáze. Právě o to aktivistům šlo. Parlament však naštěstí tento stav nedopustil.  
 
Cesta k této legislativní změně nebyla snadná. Mimo odborné, mnohaleté práce týmů stavebních techniků, projektantů, znalců a inženýrů, kteří erudovaně připravují obě stavby, se podařilo postupně obrátit pozornost veřejného mínění na skutečný stav věci a politici hlas lidu vyslyšeli. Burácející motory nákladních automobilů na silnicích těsně pod okny domů např. v Přerově, Holešově či Zlíně jsou jasnou ukázkou toho, jak ochrana životního prostředí a zdraví veřejnosti nemá vypadat. 
 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) pro zajištění osvěty celé této složité problematiky pořádá každoročně dvě odborné konference. Jedná se o „Moravské dopravní fórum“v Olomouci a konferenci „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ v Luhačovicích. Do povědomí veřejnosti SRDIM vstoupilo také organizováním dvou petičních akcí na Moravě. Pod ně se během krátké doby podepsalo cca 27 000 občanů. Petiční archy byly předány představitelům vlády i parlamentu. Bohužel ekologičtí aktivisté (Děti země) se však nikdy k těmto občanským aktivitám nevyjádřili a na podněty ze strany veřejnosti vůbec nereagují.
 
Je mimořádně důležité, že v důsledku sílící podpory veřejného mínění, ale také odborné erudice i tlaku investora ŘSD ČR za podpory vládního zmocněnce D1, SRDIM i mnoha poslanců a senátorů se nakonec podařilo novelu zákona EIA schválit a tím získat čas pro další fázi přípravy obou dálničních tahů.
 
Tento krok je velmi důležitým momentem nejen v rámci realizace výše zmíněných staveb, je klíčovým také pro plynulou přípravu dalších úseků moravských dálnic. Všem, kdo k této legislativní úpravě přispěli, včetně horní i dolní komory Parlamentu ČR proto patří velký dík. 

Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. Pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu.

Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu a sportovnímu vyžití.

pokračovat ve čtení