Tiskové zprávy

Luhačovice - 30.09.2021
Proběhl XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy

Proběhl XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy
Prioritní dopravní stavby na Moravě nabírají další zpoždění! Kdy se podaří zahájit výstavbu dálnice D136 Přerov-Říkovice aD4901 Hulín-Fryšták?
 
V  Luhačovicích se uskutečnil již jedenáctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešilidůležité otázky řízení a financování staveb, ale také to, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů. Opakovaně také diskutovali problematiku rizik při hrozícím opakování procesu EIA u klíčových Moravských staveb, tj. D136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín Fryšták.
 
Dosud přijatá legislativní opatření(kterými by se měl zvýšit vlivstátu při přípravě a realizacistrategických infrastrukturních investic),spočívajícív přijaté novele zákona č. 416 inedávno schváleném novém Stavebním zákoně, by mělavýrazně zkrátit dobu,potřebnou pro přípravu státních investic v oblasti dopravy.
 
Zda tomu tak skutečně bude, se dozvíme až ve chvíli, kdy nový Stavební zákon vstoupí v život.
Předseda sdružení Libor Lukáš opětovně apeloval na to, aby byl připraven a přijat speciální Ústavní zákon, na jehož základě by povolovala strategickéinvestice státu přímo vláda ČR.
 
Účastníci konference se rovněž shodli na tom, že změny zákonů jsou nutnou podmínkou k tzv.proinvestování se z postcovidové doby.
 
Pořadatelem konference, která se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky, předsedy vlády Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
„Stále dokola opakujeme (a budeme opakovat, dokud se situace nezmění), že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Proto také pravidelně pořádáme tato odborná setkání a kontinuálně apelujeme na to, aby se závadný legislativní stav napravil. Musíme to všakskutečně udělat, nikoliv o tom pouze řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou i přes přijaté úpravy zákonů stále v područíúředníků. Tyvšak výrazně zaměstnávají složitá byrokratická pravidla a obstrukční chování ekologických aktivistů – jednotlivců,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na MoravěLibor Lukáš a dodává: „Jejasné, že bez společenského tlaku na další úpravu stavební legislativy nedosáhneme očekávaného pokroku při řešení tohotoproblému.Jedině touto cestou můžeme docílitzkrácení lhůt při přípravě staveb a stavebně-inženýrské procesy budeme moci systematicky řídit“. 
 
Musíme mít takové zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů.Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, přece není stavem normálním. Je třeba jej napravit. Skutečnou vůli občanů,žijících na Moravě,vyjadřuje„Petice zastavbu dálnice D 136 Přerov – Říkovice. Ta byla iniciovanánaším sdružením, a podepsalo se pod ni 10 000 občanů. Je v podstatě hlasem lidu, a jako takovou jsme ji předali předsedovi poslanecké sněmovny a zástupcům ŘSD ČR“,uzavírá Libor Lukáš.
 
Co na konferenci zaznělo:
 
Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ocenil zvýšený důraz vlády na investování, a to zejména do dopravní infrastruktury, jakožto jedno ze zásadních opatření k překonání současné hospodářské krize,vyvolanépandemickou situací. Zdůraznil současně nutnost urychlení přípravy staveb jako podmínku k realizaci tohoto programu.
 
Komplikovanost stavební legislativy je zásadním rizikem pro realizaci současného programu všech důležitých infrastrukturních projektů nejenom na Moravě. Taksituacihodnotí ředitel strategieministerstva dopravy Luděk Sosna, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátla v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic.
Nově přijatý Stavební zákon, jakožto milník ve stavební praxi a jedno z nejdůležitějších legislativních opatření k urychlení přípravy a realizace infrastrukturních projektů, byl tématem náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcely Pavlové. Tazrekapitulovala hlavní přínosy tohoto zákona a nastínila postup při jeho zavádění do stavební praxe.
 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelicapoukázal na výrazný nárůst výše státních investic do dopravní infrastruktury v letošním roce iletechnásledujících, a z toho vyplývající tlak na potřebnou plynulost v přípravě jednotlivých projektů.
 
Zástupci krajů zdůraznili potřebu systémového řešení financování rozvoje silnic II. a III. třídy.Ekonom Petr Zahradník i zástupci EIB poukázali nejen na možnosti financování rozvoje dopravní infrastruktury z prostředků EU, ale také na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury v dalších letech, jako například využitíprojektů PPP či zdrojů EIB.
 
Řeč byla také o konkrétních silničních a železničníchprojektech, potřebě kvalitního propojení se Slovenskem -zvláště projektu D49, dokončení dálnice D1v okolí Přerova nebo severojižní propojeníMoravydálnicí D55. K dalším tématům patřil například i stav přípravy modernizace železniční trati Otrokovice-VizoviceaVlárskédráhy (Slovácko).
 
Na závěr přijali účastníci konference tzv. LUHAČOVICKOU VÝZVU 2021 (viz příloha).
 
Podrobnější informace o konferenci najdete na níže uvedených webových adresách:
 
www.konference-morava.cz
www.infrastrukturamorava.cz
Kontakt pro media: tel. 731555 000

Fotogalerie

XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 
XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 
XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 
XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 
XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 
XI. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy (Luhačovice)
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. Pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu.

Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu a sportovnímu vyžití.

pokračovat ve čtení