Tiskové zprávy

Praha - 09.07.2021
Dokončení D1 u Přerova podpořilo na 10 tisíc lidí. Proti jsou jednotlivci. Dálnice tak končí v poli…

Dokončení D1 u Přerova podpořilo na 10 tisíc lidí. Proti jsou jednotlivci. Dálnice tak končí v poli…
Dokončení D1 v úseku Přerov – Říkovice podpořilo na 10 tisíc spoluobčanů, kteří na Přerovsku, žijí, pracují nebo jím pravidelně projíždějí. Proti jsou jednotlivci. Dálnice D1 u Přerova tak končí v poli namísto toho, aby výrazně ulevila neudržitelné dopravní situaci v regionu, která generuje zvýšené riziko nehodovosti. O zplodinách nemluvě. Petici dnes její organizátoři ze Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM)předali v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PSPČR) jejímu předsedovi Radkovi Vondráčkovi.
 
Dopravní situace jena Přerovsku dlouhodobě katastrofální a neudržitelná. Při průjezdu městem řidiči čekají v kolonáchi dlouhé hodiny. Neúnosná hustota provozu výrazně zvyšuje nejen riziko nehodovosti, ale také množství vypuštěných zplodin do ovzduší.
 
V uplynulých dnech se dopravní situace v regionu ještě více zhoršila díky teplem popraskané dálnici D35 na Prostějovsku. V plné nahotě se tak obnažila chybějící dopravní alternativa. Silniční provoz na Přerovsku totiž mohl být dávno převeden na dálnici D1, což by byla pro Přerováky a obyvatele okolních obcí velká úleva. Dokončení D1 v úseku mezi Přerovem a Říkovicemi bohužel dlouhodobě blokují aktivisté-jednotlivci.
 
Výsledkem jejich snažení je mimo jiné žaloba na verdikt krajského úřadu v Olomouci ohledně opětovného potvrzení změny územního rozhodnutí na D1 u Přerova, která obsahuje například návrh na zpřísnění ochrany významných krajinných prvků. Tito aktivistépřitom paradoxně výslovně upozorňují na to, že rozptylová studie k dokončení D1 z roku 2016 je údajně zastaralá a měla by být vypracována nová.
 
„Pokud by byla dokončena D1 v úseku Přerov-Říkovice, došlo by k významnému snížení hustoty dopravy v Přerově a okolních obcích a rovněž by se zrychlila  mobilita mezi Zlínskou a Ostravskou oblastí.Také by se snížilo riziko nehodovosti i množství vypuštěných zplodin,“ popisuje situaci předseda SRDIM Libor Lukáš. „Bohužel obstrukční jednání  aktivistů v průběhu povolovacích procesů evidentně brzdí průběh realizace stavby, což ve svém důsledku komplikuježivot desítkám tisíc spoluobčanů, kteří na Přerovsku žijí,“ doplňuje Libor Lukáš.
 
Nejhlasitější kritika dostavby D1 přitom zaznívá z úst aktivistů, kteří s Přerovem nemají nic společného. Další vystupují jménem Dluhonic, obce, která se už v minulosti dohodli se zástupci Přerova, Olomouckého kraje a ministerstva dopravy na kompenzacích za dokončení D1 ve výši cca 132 milionů korun.
 
„Do očí bijící katastrofální stav české legislativy umožňuje komukoliv kdekoliv na cokoliv podat námitku či žalobu, a to naprosto beztrestně a bez jakékoliv zodpovědnosti, byť se ho kauza absolutně netýká,“zdůraznil Libor Lukáš.
 
„Dialog je důležitým pilířem demokracie. Musí však mít svá pravidla a mantinely. Ukazuje se, že povolování velkých infrastrukturních projektů a možnosti jejího nekonečného připomínkování či rozporování, je potřebné lépe legislativně ošetřit. Není možné, aby se normální  lidé stávali  rukojmími nekonečných správních  procesů, které navíc stojí nás daňové poplatníky nemalé finanční prostředky a brání dalšímu rozvoji regionů,“ komentuje situaci ohledně nedokončené D1 na Přerovsku předseda PSP ČR Radek Vondráček.
 
„Podpora deseti tisíc spoluobčanů nám dodává další síly k tomu, abychom v naší neustálé snaze dokončit D1 pokračovali. ŘSD ČR je  připraveno udělat maximum možného, abychom dokončení posledního úseku D1 u Přerova dosáhli co nejdříve. Věřím, že k tomu pomůže i dnešní setkání předsedy Poslanecké sněmovny České republiky Radka Vondráčka se zástupci Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, kteří petiční akci na Přerovsku zorganizovali. Patří jim za to naše velké poděkování, řekl Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.
 
V minulosti vznesli stejní aktivistépřipomínky v rámci územního řízení na D1-136 například na nedostatečné zdokumentování plánu zimní údržby D1 v daném úseku. Ten se přitom standardně zpracovává až po zprovoznění stavby. Její možné dopady na vodohospodářské poměry v krajině, budou přitom naprosto stejné, jako na jiných úsecích českých a moravských dálnic. Nyní aktivistépřišli s údajně zastaralou rozptylovou studií z roku 2016. Lze předjímat, že rozptylové podmínky budou standardní jako na jiných dálnicích a pět let není zase tak dlouhá doba.
 
Podpis petice na podporu dostavbyúseku D1 Přerov – Říkovice byl v červnu 2021 ukončen. Pro se vyslovilo na 10 tisíc spoluobčanů. Lidé mohli petici podepisovat nejen online, ale také osobně na několika místech na Přerovsku.
 
Nezpochybnitelná fakta týkající se dostavby D1 jsou i nadále k dispozici hravou a srozumitelnou formou na www.dalniceprerov.cz.
 
Na YouTube kanále www.dalniceprerov.cz je k dispoziciaktuální anketa s obyvateli Přerovska, která byla natočena 24. června 2021.
 
Kontakt pro média:
 
Předseda SRDIM Libor Lukáš - lukaszlin21@gmail.com nebo info@infrastrukturamorava.cz

Fotogalerie

Předávání petice za dokončení D1 u Přerova představiteli SRDIM na půdě PSPČR jejímu předsedovi Radkovi Vondráčkovi
 
Předávání petice za dokončení D1 u Přerova představiteli SRDIM na půdě PSPČR jejímu předsedovi Radkovi Vondráčkovi
 
Předávání petice za dokončení D1 u Přerova představiteli SRDIM na půdě PSPČR jejímu předsedovi Radkovi Vondráčkovi
 
Předávání petice za dokončení D1 u Přerova představiteli SRDIM na půdě PSPČR jejímu předsedovi Radkovi Vondráčkovi
 

Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. Pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu.

Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu a sportovnímu vyžití.

pokračovat ve čtení