Tiskové zprávy

Česká republika - 23.05.2021
„Už ve mě bouchly saze“, říká Libor Lukáš a podal prostřednictvím advokáta JUDr. Zdeňka Koudelky návrh na zrušení čerstvého opatření MZČR soudem

„Už ve mě bouchly saze“, říká Libor Lukáš a podal prostřednictvím advokáta JUDr. Zdeňka Koudelky návrh na zrušení čerstvého opatření MZČR soudem
Libor Lukáš (Trikolóra) podal o víkendu prostřednictvím advokáta JUDr. Zdeňka KoudelkyNejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení mimořádného opatření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera účinného od pondělí 24. 5. 2021, kterým ministerstvo zdravotnictví znovu zavírá vnitřní prostory restaurací, bazény a večerky. Arenberger tak učinil, přestože mu zákon takový postup neumožňuje, o čemž opakovaně rozhodl Nejvyšší správní soud. Připadá mi, že Arenberger pohrdá občany, právem i soudem a  zjevně zneužívá moc.
 
Uzavření obchodů i služeb po skončení nouzového stavu od 12. 4. 2021 je protiprávní. Hospodští mohli a mohou své hospody otevřít pro veřejnost. Po skončení nouzového stavu umožňuje zákon obchody a restaurace pouze omezit (např. omezením míst), ne zakázat. Majitelé obchodu a hospod mohou žádat náhradu škody po Ministerstvu zdravotnictví. Musí jiprokázat a odečíst od ní přijatou pomoc od státu, zbytek musí ministerstvo uhradit.Taková žádostnepodléhá žádnému poplatku a musí být vyřízena do 6 měsíců, jinak se může poškozený subjekt obrátit na soud.
 
Pokud se zástupci volebního uskupení „Trikolóra Svobodní Soukromníci“dostanou po volbách do parlamentu, budou vyžadovat, aby se na úhradě škod podílel i Petr Arenbereger osobně. Jeho jednání je excesivním vybočením z pravidla zákonnosti při výkonu státní moci. Po roce 1989 může klidně aspirovat na pozici nejhoršího ministra, který zjevně jedná protiprávně, svým jednáním může způsobit škody velkého rozsahu, které pak bude muset uhraditstát.
 
Ministerstvo zdravotnictví bylo také podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zák.č.  106/1999  Sb.) dotázáno, které osoby se podíleli na přípravě nezákonných opatření a jak bude vůči ministrovi a těmto osobám vymáhána povinnost podílet se na náhradách případných škod.

Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. Pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu.

Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu a sportovnímu vyžití.

pokračovat ve čtení