Tiskové zprávy

Praha - 27.03.2021
Lukáš (Trikolóra): Máme svůj COVID plán

Lukáš (Trikolóra): Máme svůj COVID plán
Dámy a pánové, už rok žijeme ve zvláštní době. V době, která je charakteristická strachem o naše zdraví, v době, kdy jsme brutálně omezováni na občanských právech, v době kdy dochází k selhávání veřejné správy, což je znakem pro selhání elit na všech úrovních. Myslím tím elity na úrovni moci zákonodárné, soudní i výkonné. 
 
Do tohoto společenského zmaru nám mainstreamová média od rána do večera tlučou do hlav, že jsme ve strašné situaci. Že na světě není nic důležitějšího nežli pandemie, COVID, nemoc a smrt. V lepším případě nám pak tato média „servírují“ opálená těla zapomenutých modelek v Dubaji nebo na Maledivách, kde samozřejmě COVID „řádí“ taktéž. 
 
To je realitou současných dnů, v nichž žijeme své každodenní životy po dobu téměř celého kalendářního roku. Je mi líto, že lidé umírají mnohdy zbytečně. Mohlo se tomu zabránit, kdyby se s pandemií bojovalo cíleně, a kdybychom více chránili ohrožené skupiny obyvatel.
 
Především však je třeba říci, že vláda v řešení „covidové situace“ selhala.  Systém PES, který vznikl jistě s dobrým úmyslem, abychom se mohli v situaci lépe orientovat a predikovat přijímaná opatření, je ignorován a v reálu nefunguje. Děti a studenti nechodí do školy stejně jako velká skupina spoluobčanů, kteří pro změnu zase nesmí chodit do práce. 
 
Myslím si, že reálným výsledkem je situace, kdy jsou lidé víc a víc naštvaní, jelikož se elitám nedaří ukazovat správný směr ani světlo na konci tunelu. Plošné, opakované uzavírání země rozhodně žádným správným řešením není. Kdyby jím bylo, tak tady nemáme v pořadí již čtvrtý lockdown, navíc v zásadě bez hmatatelného výsledku.
 
Trikolóra nechce být pouze mentorem či komentátorem společenského dění. Chceme nabídnout vlastní řešení toho, co a jak dělat. Přijali jsme COVID PLÁN, který je souborem mnoha praktických opatření, a jehož hlavním cílem je: „OCHRANA OHROŽENÝCH, LÉČENÍ NEMOCNÝCH A PŘÍLEŽITOST PRO ZDRAVÉ ŽÍT A PRACOVAT“. 
 
Mezi naše klíčová doporučení patří.
 
1. Ochránit ohrožené skupiny občanů 65+, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy pro zdravotně postižené, charitní domy, hospice apod. Soustředit se na efektivní léčbu covidu prostřednictvím vhodně nasazených lékových preparátů a snížit tím nutnost hospitalizace nemocných.
 
2. Posílit lůžkovou kapacitu mimo nemocnice, především pak využívat lázeňské domy pro potřeby sociálních pacientů.
 
3. Posílit trasovací a testovací kapacity prostřednictvím státních zaměstnanců, kteří úřadují z domova. Otevřít provozy škol, aby se uvolnil pracovní potenciál, který aktuálně doma pečuje o nezletilé. 
 
4. Otevřít veřejné stravování s 50% kapacitou míst u stolu, abychom donekonečna neobědvali v plastu na lavičce v parku.
 
5. Otevřít služby, které vykonávají především drobní živnostníci, protože lidé tyto služby potřebují a živnostníci nesmí zkrachovat. Stejně tak nesmí zkrachovat velké fabriky.
 
6. Otevřít sportoviště a dětská hřiště, protože platilo a platit bude: „ve zdravém těle zdravý duch“.
 
7. Očkovat na dobrovolném principu vakcínami, které schválí národní odborná autorita SÚKL, přičemž je potřebné nastavit očkovací logistiku spolehlivě tak, aby se očkovalo rychle.
 
8. Kompenzovat náhrady uzavřených provozoven podle výše tržeb, které v nich byly dosahovány před dobou pandemie. Říká se: „kdo poroučí, ten platí“. Pokud tedy vláda reguluje a poroučí, tak musí i platit.
 
9. Vytvořit v každé obci distribuční centra ochranných zdravotnických pomůcek a poskytnout tyto pomůcky lidem zdarma.
 
10. Nadstandardně zaplatit zdravotníky za jejich mimořádné nasazení a úsilí. Vytvořit k tomu speciální státní fond, popř. program, z něhož jim pak budou vypláceny benefity bez ohledu na typ a formu zdravotnického zařízení.
 
Dámy a pánové,
 
Trikolóra má jasný plán a jasnou strategii. Víme, co se má změnit, víme, jak bojovat s covidem. Jsme připraveni udělat vše k tomu, abychom o naší kompetentnosti přesvědčili občany naší země a řekli si tak o jejich důvěru k převzetí zodpovědnosti. 
 
Trikolóra je kompetentní politickou formací, protože víme, jak věci řešit, a jsme odhodláni se za zájmy občanů České republiky postavit. 
 
Jsme připraveni tvrdě pracovat a pandemii společně porazíme. Čím dříve rozdají naši spoluobčané ve volbách nové politické karty, tím lépe. Zmatků a marnění času jsme si v naší zemi užili  už dost.
 
Aktuální situace je paradoxně horší, než byla ta před rokem. Utratili jsme za toto období jeden bilión korun, ale ani tato astronomická suma nás bohužel neposunula v boji s pandemií kupředu.  
     
Naši pomoc očekávají také spoluobčané, jejichž diagnóza je v době pandemie covidu zanedbávaná, neřeší se, případně je její řešení nedostatečné.
 
Bohužel vládneme světovým primátem v promořování populace covidem, což je nedobrým výsledkem počínání veřejné správy. 
 
V myšlenkové inspiraci, proč je důležité zlepšit kvalitu veřejné služby a vykonávat ji mnohem lépe, si půjčím Baťův citát: 
 
“Zdraví občanstva je v první řadě pokladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní“.
 
Trikolóra nenabízí laciná řešení, neřídí se výkyvy veřejného mínění nebo diskuzemi na sociálních sítích. Hájíme konzervativní hodnoty, kapitalismus, zdravý rozum a věříme v osobní zodpovědnost každého jedince, kterému chceme garantovat svobodu a ochranu soukromí.                                       
 
Pandemii porazíme. Společně se vrátíme k normálnímu světu a svobodnému životu tak, jak jsme jej znali a společně prožívali v letech minulých.                                                                                                                                         
Zasloužíme si to my současníci a zaslouží si to i naše děti.
 
Děkuji za pozornost.
 
Libor Lukáš, předseda krajské organizace Zlínského kraje
 

Fotogalerie

Trikolóra - Ideová konference
 

Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. A pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu. Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu i sportovnímu vyžití.

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem vždy byl a jsem pevně přesvědčen, a dělám ze svých pozic (například jako dlouholetý předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, jehož jsem zakladatelem) v tomto směru vše, co umím, a co je možné. A výsledky jsou znatelné, přestože vinou nesmyslně nastavených byrokratických bariér či neustále brojících aktivistických skupin nejde vše tak rychle jak bych si přál. Přesto se však projekty české dopravní infrastruktury stále posouvají kupředu a konečně stavíme a stavět budeme (např. dálnice D55, D1, D49).

pokračovat ve čtení