Tiskové zprávy

Zlín - 27.01.2017
Neziskovky blokují rozvoj Zlínského kraje!

Neziskovky blokují rozvoj Zlínského kraje!

Věci je třeba konečně pojmenovat - bohužel jsme nuceni si přečíst z dokumentů spolku "Děti země-Klub za udržitelnou dopravu" a "Egeria", že je důležitější chránit nikoliv homo sapiens, ale např.: křečka, skokana skřehotavého, netopýra, bobra či jiné živočišné druhy, které podle těchto pomýlených jedinců mají mít jednoznačnou přednost před člověkem...

Zdravý selský rozum už to ani nebere, a přesto nám tito samozvanci předkládají  svá vlastní "moudra" a oficiálně šíří prapodivné myšlenky o "správném" vztahu k přírodě, krajině a na lidi absolutně kašlou. Výstavbu dálnice D49, kterou schválila legitimní vláda ČR, ale také ji posvětil Evropský parlament, jako prioritní dopravní koridor - je nestále blokována dalšími a dalšími obstrukcemi stále stejných lidí. Bohužel jeden z nich zasedl po volbách v roce 2016 do krajského zastupitelstva (p. Vacek) a stal se zároveň díky "prozíravé" politice nové krajské reprezentace předsedou výboru životního prostředí ?!

Tentýž člověk je však i místopředsedou spolku "Egeria", který dlouhá léta vznáší nesmyslné, obstrukční námitky v rámci správních řízení, na jejímž konci již dávno měla být vystavba dálnice D49 zlegalizovaná. Lidově se tomu říká, že "udělali kozla zahradníkem", a proto se asi stavět NEBUDE a rozvoj Zlínského kraje se zabrzdí ( i když peníze z EU Fondů jsou vyčleněné). Ledaže bychom se proti takovému konání občansky vzbouřili, nová krajská polická reprezentace náš hlas vyslyšela a okamžitě se postarala o adekvátní nápravu. Mluvme prosím o tom mezi sebou, mluvme o tom se svými sousedy, nesmiřme se  s tím...

Jako ukázku chytračení a destruktivního počínání nestátních neziskových organizací zveřejňuji jejich ODVÁLÁNÍ ke shora uvedené záležitosti. 

Poznámka: Dálnice D49 je současně i velkým obchvatem krajského města Zlín a spojuje dálnici D1 u Hulína s dálnicí D1 na Slovensku u Púchova přes hraniční přechod Střelná-Lazy pod Makytou /R6/.

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. A pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu. Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu i sportovnímu vyžití.

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem vždy byl a jsem pevně přesvědčen, a dělám ze svých pozic (například jako dlouholetý předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, jehož jsem zakladatelem) v tomto směru vše, co umím, a co je možné. A výsledky jsou znatelné, přestože vinou nesmyslně nastavených byrokratických bariér či neustále brojících aktivistických skupin nejde vše tak rychle jak bych si přál. Přesto se však projekty české dopravní infrastruktury stále posouvají kupředu a konečně stavíme a stavět budeme (např. dálnice D55, D1, D49).

pokračovat ve čtení