Tiskové zprávy

Luhačovice - 24.09.2020
Proběhl jubilejní X. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy

Proběhl jubilejní X. ročník Mezinárodní konference v oblasti dopravy
V  Luhačovicích se uskutečnil jubilejní, desátý ročník mezinárodní konference„Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. 
 
Odborníci zde řešili například to, jak urychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů.Klíčovým opatřením, jak zvýšit vliv a roli státu v rámci přípravy a realizace důležitých státních investic, je podle nich změna zákonů. Legislativa v její současné podobě nahrává spíše aktivistickým skupinkám, které jí zneužívají do té míry, že řada prioritních projektů nabírá zpoždění více jak deset let.Je otázkou, zda situace nedozrála k tomu, aby byl přijat  Ústavní zákon o strategických stavbách zvláštního významu.
 
Účastníci současně podpořili úsilí vlády ČR i poslaneckou iniciativu, která si klade za cíl novelizovat tzv. „Liniový zákon“, a také přijmout zcela nový „Stavební zákon“. Takové změny by mohly výrazně zkrátit dobu pro přípravu jednotlivých staveb, a posunout ČR na úroveň jiných evropských zemí(nyní je ČR v rámci celosvětového srovnání na 154 místě - v úrovni např. Hondurasu).
 
Účastníci konference se shodli na tom, že změny zákonů jsou nutnou podmínkou k tzv. proinvestování se z prohlubující se hospodářské krize.
 
Pořadatelem akce, která se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
 
„Stále dokola opakujeme (a budeme opakovat, dokud se situace nezmění), že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Proto také pravidelně pořádáme tato odborná setkání a kontinuálně apelujeme na to, aby se závadný legislativní stav napravil. Musíme to všakskutečně udělat, nikoliv o tom pouze řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou v područí špatně nastavených zákonů,což ve svém důsledku nekontrolovatelně prodlužujeproces přípravyjednotlivých projektů,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě,Libor Lukáš a dodává: „Cítíme jako zadostiučinění, že vláda ČR i Poslanecká sněmovna postupně začínají věci napravovat. Je ale jasné, že bez společenského tlaku na úpravu stavební legislativy nedosáhneme očekávaného pokroku v řešení tohotoproblému.Jen tak můžeme docílitzkrácení lhůt při přípravě staveb, a stavebně-inženýrské procesy pak můžemesystematicky řídit. V této souvislosti Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě rovněž navrhlo ministerstvu dopravy dílčí novelu zákona o prodlužující platnost EIA u prioritních infrastrukturních projektů z 5 na 7 let. Především se to týká komplikované situacea zdlouhavým procesem, souvisejícím s vydáním stavebních povolení pro projekty dálnice D1 136 Přerov -Říkovice a  D4901 Hulín-Fryšták.“
 
„Musíme mít takové zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů.Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, není stavem normálním a je třeba jej co nejdříve změnit,“ podotýká Libor Lukáš.
 
Co na konferenci zaznělo:
 
Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ocenil zvýšený důraz vlády na investování, a to zejména do dopravní infrastruktury, jako jedno ze zásadních opatření k překonání současné hospodářské krize. Ta je vyvolána epidemiologickou situací. Zdůraznil současně nutnost urychlení přípravy staveb jako podmínku k realizaci tohoto programu.
 
Komplikovanost stavební legislativy je zásadním rizikem pro realizaci současného programu ambiciózníchinfrastrukturních projektů. Tak to vidí ředitel strategieministerstva dopravy Luděk Sosna, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátla v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i  Pavel Andršt ze Správy železnic.
 
Stavební zákon a složitý proces jeho projednávání byl tématem náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcely Pavlové, která zrekapitulovala hlavní přínosy tohoto procesu zásadnírekodifikace stavebního práva.
 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelicapoukázal na prudký nárůst výše investic do dopravní infrastruktury v letošním roce i nejbližších letech, a také na z toho vyplývající mimořádný tlak na řešení přípravy staveb.
 
Zástupci krajů zdůraznili potřebu systémového řešení financování rozvoje silnic II. a III. třídy.Také zástupci Evropské komise adalších evropských institucípoukázali na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury po roce 2020, jako například využitíprojektu PPP či zdrojů EIB.
 
Řeč byla také o konkrétních silničních a železničníchprojektech, potřebě kvalitního propojení se Slovenskem, zvláště pakprojektu D49, dokončení dálnice D1v okolí Přerova nebo severojižní propojeníMoravydálnicí D55;dále o modernizaci trati Otrokovice-Vizovice aVlárskédráhy (Slovácko), případně dalších významných staveb, jakožto významných stimulůpro rozvoj moravských a slovenských regionů.
 
Na základě diskutovaných témat přijali účastníci konference tzv. LUHAČOVICKOU VÝZVU 2020 (viz příloha - Závěry X. ročníku Mezinárodní konference 2020).
 
Podrobnější informace o konferenci najdete na níže uvedených odkazech:
 
www.konference-morava.cz
www.infrastrukturamorava.cz
Kontakt pro media: tel. 731555 000
 

Fotogalerie

X. ročník Mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
X. ročník Mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
X. ročník Mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
X. ročník Mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
X. ročník Mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)