Tiskové zprávy

Olomouc - 08.04.2019
ŠPATNÉ ZÁKONY – hlavní příčina čekání na důležité stavby na Moravě. Odborníci řešili, jak urychlit jejich přípravu.

ŠPATNÉ ZÁKONY – hlavní příčina čekání na důležité stavby na Moravě. Odborníci řešili, jak urychlit jejich přípravu.
Neustálé prodlužování přípravy staveb páteřní dopravní infrastruktury znamená nejenom stále zhoršující se dopravní situaci, významné dopady na zdraví obyvatel a ekologické škody v přírodě, ale i negativní dopad na dynamiku rozvoje celého regionu střední a východní Moravy. A bez změny zákonů to nepůjde…
 
Pořadatelem akcese záštitou předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, ministra dopravy a hejtmanů Olomouckého a Zlínského krajeje Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
 
„Naše sdružení se snaží aktivně podporovat procesy přípravy prioritních staveb, které jsou negativně ovlivňovány špatnými zákony. Proto jsme zorganizovali Petici na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice – Staré Město – Břeclav, která byla s podporou více než 17 000 občanů projednána dne18. 10.2018 v plénu Senátu Parlamentu ČR a která byla závěrečným usnesením plně podpořena,“ říká předseda Libor Lukáš.„Bez stálého tlaku na změnu stavební legislativy nemůžeme zkrátit neúnosně dlouhou dobu přípravy staveb, vždyť ani 10let trvající příprava není výjimkou,“dodává.
 
Tohoto odborného dopravního setkání v Olomouci sezúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a zástupci hospodářské sféry. 
 
Co zaznělo:
 
Účastníci setkání konstatovali, že příčinou zpomalení tempa přípravy a realizace projektů dopravní infrastruktury je především legislativa, která spíše napomáháobstrukcím a blokování přípravy těchto projektů nevládními aktivistickými organizacemi. Vzhledem k rozsáhlosti změn připravovaného novéhoStavebního zákona, o jehož přípravě referovala náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcela Pavlová, a dlouhémuprocesu jehoschvalování v parlamentu doporučili účastníci urychleně řešit nejpalčivější problémy přípravy novelizací stávající legislativy. Podpořili proto i připravovanounovelu zákona 416/2009 o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
 
Takto to vidí ředitel strategie ministerstva  dopravy Luděk Sosna,ředitel správy Olomouc ŘSD Martin Smolka, náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb, ale i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Současně podpořili urychlení konkrétních projektůstavebtzv.Přerovského uzlu vč. dokončení dálnice D1, či severojižní propojení Moravy dálnicí D55, ale i dalších významných staveb regionu střední a východní Moravy.
 
Financování staveb dopravní infrastruktury v programovém období 2020+bylo tématem expertaPetra Zahradníka, který upozornil na potřebu zaměřit se i na jiné způsobyfinancování vč. projektů tzv.PPP. Na potřebu stabilizovat a systémově řešit financování v dlouhodobém horizontu, a to včetněřešení podpory financování silnic II. a III.tříd, poukázal ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.
 
Účastníci se shodli, že cílem pro nejbližší období je především dokončení dálnice D1 zahájenímstavby D136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, dokončení přípravydálniceD55 od Olomouce po Přerov a urychlení přípravy a realizace úseku Napajedla – Staré Město – Rohatec – Břeclav, urychlení přípravy a realizacedálnice D35 v úseku Mohelnice – Hradec Králov,modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín – Horní Lideč – Střelnáapřípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno a Otrokovice-Vizovice.
 
Na závěr přijali účastníci konference usnesení ve formě Deklarace, která je přílohou této tiskové zprávy.
 
Podrobnější informace o konferenci:
 
 

Fotogalerie

Moravské dopravní fórum 2019 / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum 2019 / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum 2019 / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum 2019 / Olomouc
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)