Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 05.10.2018
Senátní volby 2018

Senátní volby 2018
Vážení spoluobčané,
 
již tento víkend se společně s komunálními volbami uskuteční také první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky o mandát ve volebním obvodu č. 80, o který se ucházím.
 
V posledních týdnech jsem za Vámi pravidelně jezdil se svou pojízdnou kanceláří v rámci projektu "JEDU ZA VÁMI". Společně jsme otevírali řadu témat a bavili se o problémech, které je potřeba řešit. Poznal jsem mnoho nových míst, občanů a jejich osudů, lidových zvyků i kulturních tradic. Každá moje cesta byla nejen velmi zajímavá, ale také poučná a inspirující. Za to vše Vám mnohokrát děkuji!
 
Abychom však mohli být v Praze silnější a mohl jsem naplnit mnohá očekávání, potřebuji VAŠI podporu také ve volbách!
 
Prosím neberte výběr těch, kteří Vás budou v dalších letech zastupovat, na lehkou váhu. Přijďte k volbám a dejte mi svůj hlas. V mé osobě máte velkého patriota regionu, který se zasadí nejenom o zlepšení dopravní infrastruktury, ale bude v Senátu hájit zájmy našeho kraje a postará se o to, aby se na příhraniční cíp Moravy nezapomínalo.
 
Pokud sdílíte podobné postoje a názory, přijďte k volebním urnám s hlasovacím lístkem se jménem Libor Lukáš. Já ve svém úsilí a boji za region a jeho občany rozhodně nepolevím! Ale společně můžeme být silnější a dokážeme věci skutečně měnit.

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)