Tiskové zprávy

Pitín - 01.07.2018
Jak obnovit výstavbu dálnic? Neschovávat se a pořádně zabrat, říká Libor Lukáš

Jak obnovit výstavbu dálnic? Neschovávat se a pořádně zabrat, říká Libor Lukáš

Dálnice D1 po dlouhých letech příprav překročila hranice Zlínského kraje, z Otrokovic směrem na sever se postavil dlouhý úsek D55, výrazně se zmodernizovala důležitá silnice I/50 vedoucí z Brna do Starého Hrozenkova, připravil se projekt D49… Nejen to se podařilo realizovat v době, kdy v čele Zlínského kraje či jeho nejužším vedení působil odborník na dopravní infrastrukturu Libor Lukáš. Na toto tempo se v dalších letech nepodařilo navázat, až se nakonec stavby prakticky zastavily. Zkolabovanou výstavbu se Libor Lukáš intenzivně snaží resuscitovat z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, ze stejných důvodů pak kandiduje do Senátu v obvodu 80 – Zlín.

„Stejně jako většina lidí jsem už znechucen tím, jak se u nás výstavba dálnic zcela zastavila. S opakujícími se obstrukcemi několika aktivistů si kraj ani stát moc nevědí rady. Výsledkem je, že kvalita života nejen v našem regionu neroste. Přitom vyzkoušený a účinný recept, jak s tím pořádně zahýbat, existuje – nebát se, neschovávat se, pořádně zabrat a rychle upravit děravé zákony,“ říká Libor Lukáš, v kterém hned osm politických stran a hnutí vidí garanta toho, že se budování dopravní infrastruktury nejen ve Zlínském kraji podaří oživit. Kandidaturu Libora Lukáše podporuje Občanská demokratická strana, hnutí Starostové a nezávislí, Strana soukromníků České republiky, Strana svobodných občanů, ZVUK 12, Nový Impuls, Moravané a Nezávislí. Jeho aktivity vnímá jako regionu velmi prospívající i slovácký senátor Ivo Valenta.

Libor Lukáš je jedním ze zakládajících členů a předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které už v době jeho působení ve vedení kraje tvrdě bojovalo za výstavbu dálnic, ale také modernizaci železnic. V aktivní komunikaci s ministerstvy a dalšími úřady a institucemi, které mají ve své gesci dopravní infrastrukturu, pokračuje nepřetržitě. „Prostě je nenecháváme v klidu. Chceme, aby věděli, že pro náš region, pro jeho další rozvoj, je páteřní dálniční síť naprosto nezbytná,“ říká Libor Lukáš. Sdružení například iniciovalo petici za dostavbu dálnic, pod kterou se podepsalo bezmála 17 000 lidí. Nyní se jí jako důvodnou zabývá několik výborů Senátu a vše nasvědčuje tomu, že i díky této aktivitě se podaří změnit zákony tak, aby realizace staveb ve veřejném zájmu byla snazší.

Společným úsilím s otrokovickou radnicí se podařilo také odstranit překážky bránící výstavbě další části obchvatu města, který je součástí dálnice D55. Letos se tak s největší pravděpodobností práce na ní po delší odmlce rozběhnou. Po dálnici, která má spojit Olomouc a Břeclav, volají hlavně obyvatelé měst a obcí ležících v trase zcela přetížené silnice první třídy číslo 55. Zatím je v provozu 18 kilometrů z Otrokovic do Hulína. „Jihovýchodní část obchvatu Otrokovic v délce 3,1 kilometru, která významně uleví kvítkovické křižovatce, je připravena k zahájení stavby. Úseky Napajedla – Babice – Staré Město – Moravský Písek mají dokončenou dokumentaci pro územní řízení a územní rozhodnutí. Probíhají výkupy a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Nesmíme ale polevit a spoléhat na to, že to nějak dopadne,“ shrnuje aktuální stav Libor Lukáš.

Neméně důležitá je i železniční doprava, kdy zejména regionální tratě potřebují podobu odpovídající 21. století. „Pro celé Uherskobrodsko bude dalším impulzem modernizace a elektrizace tratí ze Starého Města přes Uherské Hradiště, Kunovice do Uherského Brodu, Luhačovic, Bojkovic až na státní hranici do Brumova-Bylnice. Velmi důležitým projektem, se kterým pomáháme, je modernizace a elektrizace trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic. Nádraží v krajském městě Zlíně je totiž nejhorší v celé České republice a musíme to napravit,“ vysvětluje Libor Lukáš.

V případě obou investic dojde i na moderní dopravní terminály a tím i k vyšší kvalitě veřejné dopravy. Stranou zájmu nezůstávají ani cesty vodní – pro další rozvoj cestovního ruchu bude mít velký význam vybudování komory na Bělovském jezu a propojení napajedelského areálu Pahrbek s  korytem řeky Moravy.

Podle Libora Lukáše je nezbytné, aby téma výstavba dálnic a obecně modernizace dopravní infrastruktury rezonovalo celou společností, a stalo se tak skutečnou prioritou. „A právě z tohoto důvodu vidím případný senátorský post jako dobrou platformu pro zintenzivnění snah o urychlení důležitých projektů,“ říká Libor Lukáš s tím, že téma dálnic je pro něho zcela zásadní a nosné.

„Pochopitelně mám názory i na to, jak by mělo fungovat zdravotnictví, sociální služby či podpora mladých. Jsem však přesvědčen, že nejvíce budou všechny mé zkušenosti, které jsem během 25 let nasbíral, zužitkovány v oblasti dopravy. Chci dál bojovat za výstavbu dálnic, aby se náš region zbavil handicapu příhraniční oblasti, aby lidé měli vyšší mzdy, lépe se jim cestovalo, měli bezpečnější ulice a čistší vzduch,“ uzavírá Libor Lukáš.

Více informací o problematice dopravy v našem regionu najdete na stránkách Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury www.infrastrukturamorava.cz.

Kontakt:

Libor Lukáš
lukas.bojkovice@tiscali.cz
www.liborlukas.cz

 

Fotogalerie

Libor Lukáš
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)