Tiskové zprávy

Olomouc - 09.04.2018
Změna legislativy je klíčem k urychlení přípravy strategických projektů v dopravní infrastruktuře.

Změna legislativy je klíčem k urychlení přípravy  strategických projektů v dopravní infrastruktuře.
Odborného dopravního setkání v Olomouci, se dne 9. dubna 2018 zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj , Ředitelství silnic a dálnic , Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a zástupci hospodářské sféry. Význam konference podtrhl svou účastí předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
 
„Našim cílem bylo především upozornit na pokračující neuspokojivou situaci v přípravě  projektů  dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě“,  jasně pojmenovat hlavní příčiny tohoto stavu a společně definovat řešení vedoucí k urychlení realizace nejdůležitějších projektů zdůraznil Libor Lukáš,předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které již tradičně pořádá toto odborné jarní setkání. 
 
Účastníci setkání konstatovali, že příčinou zpomalení tempa přípravy a realizace projektů dopravní infrastruktury není v současné době její financování, ale především legislativa, která spíše napomáhá  obstrukcím a blokování přípravy těchto projektů nevládními aktivistickými organizacemi.
 
“Také proto jsme iniciovali a předali petičnímu výboru Senátu  Petici  za realizaci dálničních staveb D55 a D49, kterou podepsalo bezmála 15 000 občanů.Věřím ,že  i tato petice přispěje ke změně legislativního prostředí  v ČR tak,  aby vůle občanů mohla být naplňována  reálnými skutky a v reálném čase, a  aby  úzké zájmové skupinky  nemohli strategické záměry státu donekonečna blokovat”, dodává Libor Lukáš.
 
“Strategický význam urychleného dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury na postavení ČR v mezinárodní ekonomické soutěži a vliv rozvinuté silniční a železniční sítě na zaměstnanost a udržitelný rozvoj jednotlivých regionů”, zdůraznil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
 
Ekonomický expert Petr Zahradník upozornil na důraz na efektivnost projektů, která bude po roce 2020 spolu s formou úvěrů hlavním  kriteriem a formou financování dopravní infrastruktury Evropskou komisí. O to více vyniká potřeba v ČR, aby byl vytvořen stabilní a dlouhodobý finanční rámec,  sloužící k rozvoji dopravní infrastruktury.
 
Náměstek ministra  dopravy Tomáš Čoček  a náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcela Pavlová vyjádřili přesvědčení, že se společným úsilím podaří  vyřešit zásadní nedostatky stavební legislativy a přispět tím ke zrychlenému čerpání prostředků  z evropských zdrojů v období 2014 - 2020 včetně prostředků z programu CEF. 
 
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček zdůraznil význam prioritních staveb a kvalitního propojení kraje na páteřní síť pro udržitelný rozvoj regionu a vyjádřil naději, že poslanecká sněmovna přijme novelu zákona o „Urychlení výstavby dopravní infrastruktury“, který by umožnil výrazně urychlit její přípravu.
 
Cílem pro nejbližší období je především dokončení dálnice D1 zahájením  stavby 136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, přípravu rychlostní silnice D55 od Olomouce po Přerov a  úsek Otrokovice - Staré Město – Rohatec - Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44, urychlit  modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín - Horní Lideč - Střelná ,  a  přípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno a Otrokovice-Vizovice.
 
Na závěr setkání jeho účastníci přijali „Deklaraci“ zdůrazňující potřebu koncepčního rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, jako zásadního předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu střední a východní Moravy. Přijatá Deklarace bude následně zaslána prezidentovi republiky, předsedovi vlády, ministru dopravy, ministru průmyslu, předsedovi hospodářského výboru PSP ČR, ministru financí a představitelům podvýborů pro dopravu poslanecké sněmovny a senátu. 
 
“V zájmu zachování kontinuity je v současné době připravován již VIII. ročník mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, kterou každoročně pořádá rovněž Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a která proběhne tradičně 20. září 2018 v Luhačovicích“, uzavřel předseda sdružení Libor Lukáš.

Fotogalerie

VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)