Tiskové zprávy

Olomouc - 09.04.2018
Změna legislativy je klíčem k urychlení přípravy strategických projektů v dopravní infrastruktuře.

Změna legislativy je klíčem k urychlení přípravy  strategických projektů v dopravní infrastruktuře.
Odborného dopravního setkání v Olomouci, se dne 9. dubna 2018 zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj , Ředitelství silnic a dálnic , Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a zástupci hospodářské sféry. Význam konference podtrhl svou účastí předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
 
„Našim cílem bylo především upozornit na pokračující neuspokojivou situaci v přípravě  projektů  dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě“,  jasně pojmenovat hlavní příčiny tohoto stavu a společně definovat řešení vedoucí k urychlení realizace nejdůležitějších projektů zdůraznil Libor Lukáš,předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které již tradičně pořádá toto odborné jarní setkání. 
 
Účastníci setkání konstatovali, že příčinou zpomalení tempa přípravy a realizace projektů dopravní infrastruktury není v současné době její financování, ale především legislativa, která spíše napomáhá  obstrukcím a blokování přípravy těchto projektů nevládními aktivistickými organizacemi.
 
“Také proto jsme iniciovali a předali petičnímu výboru Senátu  Petici  za realizaci dálničních staveb D55 a D49, kterou podepsalo bezmála 15 000 občanů.Věřím ,že  i tato petice přispěje ke změně legislativního prostředí  v ČR tak,  aby vůle občanů mohla být naplňována  reálnými skutky a v reálném čase, a  aby  úzké zájmové skupinky  nemohli strategické záměry státu donekonečna blokovat”, dodává Libor Lukáš.
 
“Strategický význam urychleného dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury na postavení ČR v mezinárodní ekonomické soutěži a vliv rozvinuté silniční a železniční sítě na zaměstnanost a udržitelný rozvoj jednotlivých regionů”, zdůraznil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
 
Ekonomický expert Petr Zahradník upozornil na důraz na efektivnost projektů, která bude po roce 2020 spolu s formou úvěrů hlavním  kriteriem a formou financování dopravní infrastruktury Evropskou komisí. O to více vyniká potřeba v ČR, aby byl vytvořen stabilní a dlouhodobý finanční rámec,  sloužící k rozvoji dopravní infrastruktury.
 
Náměstek ministra  dopravy Tomáš Čoček  a náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcela Pavlová vyjádřili přesvědčení, že se společným úsilím podaří  vyřešit zásadní nedostatky stavební legislativy a přispět tím ke zrychlenému čerpání prostředků  z evropských zdrojů v období 2014 - 2020 včetně prostředků z programu CEF. 
 
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček zdůraznil význam prioritních staveb a kvalitního propojení kraje na páteřní síť pro udržitelný rozvoj regionu a vyjádřil naději, že poslanecká sněmovna přijme novelu zákona o „Urychlení výstavby dopravní infrastruktury“, který by umožnil výrazně urychlit její přípravu.
 
Cílem pro nejbližší období je především dokončení dálnice D1 zahájením  stavby 136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, přípravu rychlostní silnice D55 od Olomouce po Přerov a  úsek Otrokovice - Staré Město – Rohatec - Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44, urychlit  modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín - Horní Lideč - Střelná ,  a  přípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno a Otrokovice-Vizovice.
 
Na závěr setkání jeho účastníci přijali „Deklaraci“ zdůrazňující potřebu koncepčního rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, jako zásadního předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu střední a východní Moravy. Přijatá Deklarace bude následně zaslána prezidentovi republiky, předsedovi vlády, ministru dopravy, ministru průmyslu, předsedovi hospodářského výboru PSP ČR, ministru financí a představitelům podvýborů pro dopravu poslanecké sněmovny a senátu. 
 
“V zájmu zachování kontinuity je v současné době připravován již VIII. ročník mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, kterou každoročně pořádá rovněž Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a která proběhne tradičně 20. září 2018 v Luhačovicích“, uzavřel předseda sdružení Libor Lukáš.

Fotogalerie

VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 
VII. ročník / Moravské dopravní fórum - Olomouc
 

Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš