Tiskové zprávy

Zlín - 27.01.2017
Neziskovky blokují rozvoj Zlínského kraje!

Neziskovky blokují rozvoj Zlínského kraje!

Věci je třeba konečně pojmenovat - bohužel jsme nuceni si přečíst z dokumentů spolku "Děti země-Klub za udržitelnou dopravu" a "Egeria", že je důležitější chránit nikoliv homo sapiens, ale např.: křečka, skokana skřehotavého, netopýra, bobra či jiné živočišné druhy, které podle těchto pomýlených jedinců mají mít jednoznačnou přednost před člověkem...

Zdravý selský rozum už to ani nebere, a přesto nám tito samozvanci předkládají  svá vlastní "moudra" a oficiálně šíří prapodivné myšlenky o "správném" vztahu k přírodě, krajině a na lidi absolutně kašlou. Výstavbu dálnice D49, kterou schválila legitimní vláda ČR, ale také ji posvětil Evropský parlament, jako prioritní dopravní koridor - je nestále blokována dalšími a dalšími obstrukcemi stále stejných lidí. Bohužel jeden z nich zasedl po volbách v roce 2016 do krajského zastupitelstva (p. Vacek) a stal se zároveň díky "prozíravé" politice nové krajské reprezentace předsedou výboru životního prostředí ?!

Tentýž člověk je však i místopředsedou spolku "Egeria", který dlouhá léta vznáší nesmyslné, obstrukční námitky v rámci správních řízení, na jejímž konci již dávno měla být vystavba dálnice D49 zlegalizovaná. Lidově se tomu říká, že "udělali kozla zahradníkem", a proto se asi stavět NEBUDE a rozvoj Zlínského kraje se zabrzdí ( i když peníze z EU Fondů jsou vyčleněné). Ledaže bychom se proti takovému konání občansky vzbouřili, nová krajská polická reprezentace náš hlas vyslyšela a okamžitě se postarala o adekvátní nápravu. Mluvme prosím o tom mezi sebou, mluvme o tom se svými sousedy, nesmiřme se  s tím...

Jako ukázku chytračení a destruktivního počínání nestátních neziskových organizací zveřejňuji jejich ODVÁLÁNÍ ke shora uvedené záležitosti. 

Poznámka: Dálnice D49 je současně i velkým obchvatem krajského města Zlín a spojuje dálnici D1 u Hulína s dálnicí D1 na Slovensku u Púchova přes hraniční přechod Střelná-Lazy pod Makytou /R6/.

Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš