Tiskové zprávy

Pitín - 24.12.2016
Radostné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce 2017

Radostné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce 2017

Radostné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce 2017.

Libor Lukáš

Fotogalerie

Pf 2017
 

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš