Tiskové zprávy

Pitín - 19.12.2013
Podporovatelé Libora Lukáše / Senátní volby 2014

Podporovatelé Libora Lukáše / Senátní volby 2014
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR
 
Spolupracuji s Liborem Lukášem mnoho let. Vážím si jeho podpory lidové kultury ve Zlínském kraji, kde systémově pomáhal ve všech svých významných funkcích. Rovněž oceňuji, že klade velký důraz na podporu dětských a mládežnických aktivit a spolkové činnosti. Velmi si této spolupráce vážím. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Oldřich Juračka, starousedlík Bojkovic 
 
Jako občan Bojkovic patřím ke starousedlíkům a nyní žiji v DPS, odkud také sleduji dění v našem městě. Vzhledem k nastávajícím volbám do Senátu si dovoluji našim spoluobčanům připomenout, aby nezapomněli na našeho krajana, pana Libora Lukáše, který dlouhodobě působí v našem městě a má velké zásluhy na rozvoji nejenom města, ale také jeho okolí i našeho DPS. Staré přísloví nám říká, že bližší je košile nežli kabát. Proto chci požádat všechny rozumné občany, aby dobře zvážili, komu dají svůj hlas. Já vás chci požádat, dejte jej v lednu panu Liboru Lukášovi.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
PhDr. František Hubáček, starosta města Luhačovice
 
Patriot je člověk, který má vztah ke kraji, ve kterém se narodil a ve kterém žije. A právě takovým člověkem je Libor Lukáš, tak jak jsem jej poznal. Vždy se snažil a snaží pomoci místům, ve kterých vyrůstal a ve kterých žije, se kterými je nějakým způsobem spojen jeho normální lidský život. Vážím si pracovitosti a osobního nasazení lidí, kteří chtějí něco dokázat. Spousty energie a entuziasmu pro vykonání drobných věcí, ale i snahy a ochoty vytvořit a dokázat něco, co po mně zůstane a přinese užitek i dalším generacím. To všechno v sobě Libor Lukáš má, a proto si myslím, že má plné právo se o náš hlas v senátních volbách ucházet. A věřím, že jej získá od všech, kterým není lhostejný osud našeho kraje.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Mgr. Jan Rapant, umělecký vedoucí souboru Kopaničár, Starý Hrozenkov
 
Pan Libor Lukáš má ke zdejšímu kraji velmi vřelý a upřímný vztah. Pochází z tohoto kraje a zná jeho problematiku. Zajímá se o problémy a život lidí na Kopanicích. Podporuje udržování lidových tradic a kulturního dědictví. Pomáhal nám i při zlepšení krojového vybavení pro náš Dětský folklorní soubor Kopaničárek. Má zájem o zvýšení zaměstnanosti a zlepšení dopravní infrastruktury. Chtěli bychom mít zastánce ve vrcholných státních orgánech, který by hájil v Praze zájmy obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Proto podporuji a doporučuji jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti
 
Proč bude Libor Lukáš úspěšným senátorem? Ve funkci hejtmana osvědčil skvělý přehled a schopnost kvalifikovaně analyzovat problémy. Velmi intenzivně se zabývá každodenními problémy občanů našeho kraje, umí posoudit reálné potřeby a prosadit jejich naplnění. Je oporou sportovní a spolkové činnosti, aktivně se zúčastňuje běžného života obyvatel kraje, a je proto schopen přinést do Senátu naše pohledy a názory. Velmi podrobně je seznámen se situací v regionálním školství, vždy jsme nacházeli oporu v jeho aktivním přístupu v řešení problémů z oblasti školství. Osobní aktivitou se přičinil o obnovení podstatné části baťovského areálu ve Zlíně. Libor Lukáš je schopen úspěšně uplatnit názory a pohledy obyvatel našeho regionu v Senátu České republiky, proto plně podporuji jeho kandidaturu na tuto pozici.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Stanislav Duháň, majitel prodejny se sportovním vybavením, Luhačovice
 
Libora Lukáše samozřejmě znám jako bývalého hejtmana. Ale mnohem důležitější je, že ho znám jako člověka, našeho zákazníka, který se často zastaví dokoupit sportovní vybavení. Aktivně tráví volný čas v našem regionu a vždy byl ochotný pomoci různým spolkům, včetně těch, které zajišťují sport. Vztah k tomuto místu a všem, kdo tady žijí a něco dělají, je u něj opravdu silný. Proto vím, že neuteče do Prahy a bude pro nás dobrým senátorem, který bude hájit naše zájmy. Podpořte ho v zájmu tohoto krásného regionu také vy.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Josef Hamšík, předseda ČSK Uherský Brod, podnikatel
 
S Liborem Lukášem se znám od mládí. Nejenže jsme spolu vyrůstali, ale také dlouhé roky pracovali. Již tehdy jsem jej poznal jako houževnatého a velmi schopného člověka s přímým tahem na branku. A to se nezměnilo, ani když vstoupil do politiky. Nebýt jeho pracovitosti, jen stěží by do našeho kraje přiteklo tolik peněz na nové silnice, školy, sportoviště, hasičárny a tisíce dalších projektů. Vždyť během své dosavadní politické kariéry pomohl snad všem lidem, které znám. Vážím si ho právě pro všechno, co dokázal udělat pro náš region, pro projekty, které inicioval, ale také úspěšně dotáhl do konce. Jsem proto přesvědčen, že je nejvhodnějším kandidátem do Senátu a že si zaslouží naši maximální podporu. Za ČSK Uh. Brod mu držíme palce. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Bohumír Strommer, vedoucí mužského sboru Světlovan, Bojkovice
 
S folklorem jsem začínal už někdy před čtyřiceti lety a dodnes v něm aktivně působím. Pravidelným hostem oficiálních i neformálních akcí Světlovanu byl bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš, kterého jsem poznal nejen jako nadšeného podporovatele lidové kultury, ale také jako správného chlapa, který vždy splnil to, co slíbil. Fandím proto jeho kandidatuře do Senátu. Věřím, že jeho vztah k regionu je zárukou toho, že bude i z Prahy pomáhat folklornímu dění u nás. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pepa Náhlovský, herec, bavič, Luhačovice 
 
Přátelé, blíží se senátní volby a my budeme v našem kraji (ano, i v mém kraji, neboť již několik let bydlím v Luhačovicích) opět volit senátora. Bez ohledu na stranickou příslušnost je pro mě jediným kritériem „osobní zkušenost“ s kandidujícím. Libora Lukáše znám osobně, protože se spolu velmi často setkáváme na různých, hlavně charitativních akcích. Stejně jako já spolupracuje úzce s nadací Korunka Luhačovice, která se stará o nemocné a postižené děti. Ze své zkušenosti vám mohu sdělit, že velmi často, jako jeden z mála politiků tohoto kraje, neodmítl pomoci, když bylo třeba. A za to si ho vážím.  Například v období Vánoc jsme připravili spolu s Korunkou Luhačovice Štědrý večer pro děti z dětského domova ve Vizovicích. Tak to je můj člověk.
 
Dejte rovněž jako já na osobní zkušenost a řekněte si hlavně vy ve vesničkách našeho kraje: „Co udělal pro naši obec nebo místo?“ Volte s rozvahou a podle svého svědomí. Nenechte se obalamutit populistickými sliby a mazáním medu kolem huby některých kandidátů. Slíbí vám všechno a nesplní nic. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Věra Vráblíková, obyvatelka Bánova 
 
Bydlím v Bánově přímo v zatáčce, ve které se stalo v minulosti mnoho nehod. Při jedné z nich byl poškozen i náš dům, při další byl protější dům srovnán se zemí a došlo ke ztrátám na životech a zdraví. Přes mnoho snažení se nepodařilo dopravní situaci vyřešit. Pan Libor Lukáš se zásadním způsobem zasadil o výstavbu obchvatu kolem obce a pomohl tak ukončit naši každodenní noční můru. V obci se snížila hlučnost a další negativní jevy a především se mnohonásobně zvýšila bezpečnost, za což patří panu Lukášovi od nás, občanů Bánova, velký dík. Je to čestný člověk, který drží slovo, za což si ho nesmírně vážím.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ing. Otto Durďák, předseda představenstva TVD Slavičín 
 
TVD  Slavičín je významným článkem podnikatelského prostředí Slavičínska a celého Zlínského kraje, který přispívá ke stabilitě, zaměstnanosti a prosperitě této oblasti. Také naše sponzorská a charitativní činnost není nevýznamná. Proto se cítíme být domácími patrioty, kteří vědí, kde žijí a pracují. Kteří si váží pracovitosti, solidnosti a odpovědnosti lidí z našeho okolí. Proto také podporujeme myšlenky a lidi, kteří chtějí věnovat své síly a svůj um našemu rodnému kraji. Protože jsou před námi doplňovací senátní volby, rád podpořím v kandidatuře pana Libora Lukáše, jelikož on patří mezi velké patrioty našeho kraje, zrovna tak jako já.  Vím, že by za nás v Praze bojoval jako lev.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ing. Svatopluk Jabůrek, Předseda Klubu absolventů Baťovy školy práce  ve Zlíně
 
V celém zlínském regionu chybí volení zástupci, kteří mají nejen zastupovat, ale také rozhodovat a prosazovat potřebné požadavky celého regionu. V doplňujících volbách do Senátu ČR kandiduje náš dlouholetý přítel, bývalý radní a hejtman Zlínského kraje, čestný člen Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně, pan Libor Lukáš.
 
Libora Lukáše znám jako zodpovědného politika s mimořádnými úspěchy v práci pro rozvoj regionu, který ve své práci a rozhodování opíral o úspěchy a názory Tomáše Bati, zakladatele úspěšné firmy, která pomohla k velkému rozvoji celého regionu.
 
Tomáš Baťa říkal, že nebuduje svůj podnik, aby si zajistil rodinný majetek, nýbrž v naději, že jeho rozvojem přispěje k blahobytu kraje. Neměl by i politik, který zvolen svými voliči a zastupuje je v Senátu ČR, myslet v prvé řadě na to, jak regionu a jeho občanům, co nejvíce prospět, pomáhat a prosazovat potřeby regionu a nemyslet v prvé řadě na svůj prospěch a na výhody z jeho zvolení vzešlé? 
A tuto schopnost právě ve své předcházející práci Libor Lukáš dokázal. Podporuji jeho zvolení, věřím mu a také nás nikdy nezklamal.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Václav Bližňák, místostarosta Brumov-Bylnice
 
Znám osobně Libora Lukáše jako velmi pracovitého a pečlivého člověka. Jeho zásluhou se mohly realizovat některé velké projekty v našem městě a okolí. Je to dobrá volba pro celý region.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Miroslav Gureň, úspěšný hokejista NHL a KHL
 
Od svých kamarádů i rodičů vím, že Libor Lukáš je správný chlap, který vždy fandil sportovcům. Sám ho vnímám jako člověka, který má tah na branku a nikdy nezapomíná na svůj rodný kraj. A právě takové hráče česká politika potřebuje jako sůl. Proto fandím Liboru Lukášovi v jeho kandidatuře do Senátu. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Veronika Záhorská, ředitelka občanského sdružení KORUNKA LUHAČOVICE
 
Moje velké poděkování patří Libou Lukášovi, který před deseti lety stál u zrodu občanského sdružení KORUNKA LUHAČOVICE. Nebýt jeho vůle pomoci nejen nám, ale především nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, nemohlo by naše sdružení rozdělit tolik peněz. Vždy podporoval všechny naše aktivity, plány a projekty, a proto se mu nyní snažíme jeho podporu oplatit. Libor Lukáš je patriotem a má náš hlas v senátních volbách!
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Martin Hamrlík, bývalý skvělý hokejista, nyní hokejový trenér
 
Libora Lukáše jsem měl možnost potkat na mnoha akcích, ať už na zápasech našeho týmu, při společném darování krve nebo při focení klubového kalendáře, kdy byl také on zapojen do této akce s charitativním posláním. Vždy to byla setkání s normálním člověkem, který má vztah ke sportu, mladým a dětem, a to je vždycky důležité.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pavel Němčický, bývalý fotbalista 1.FC Slovácko 
 
S Liborem Lukášem jsem se často setkával, především když jsem aktivně hrával za 1.FC Slovácko. Vždy fandil nejen fotbalu v Uherském Hradišti, ale všem sportovcům v celém kraji, které všestranně podporoval. Proto mu fandím v jeho kandidatuře do Senátu. 
---------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Petr Viceník  - starosta města Bojkovice
 
Libora Lukáše znám mnoho let, a to i z dob kdy pracoval jako tajemník městského úřadu v Bojkovicích a můj otec měl funkci radního. Slovo patriot je přesně to, které vystihuje jeho práci a nasazení pro zlínský region. Vždy je ochotný se zapojit do řešení problémů, které přináší život jak pro občany, tak i města a obce našeho malebného kraje. Zkuste se schválně na chvíli zastavit, zavzpomínat a uvidíte zřetelnou stopu, kterou tady bývalý hejtman zanechal.  Já takovým lidem fandím a vyjadřuji mu zcela jasnou podporu.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., advokát a bývalý disident

S Liborem Lukášem mne pojí dlouholeté přátelství. Vždy jsem oceňoval, že byl pro mne jako politik čitelný, srozumitelný, držel slovo a že neskrýval to, že bojuje za náš region. Jsem přesvědčen o tom, že jako senátor by dokázal pro náš kraj vydobýt mnohem víc, než kdokoliv z jeho konkurentů. Proto se stavím za něj a vyjadřuji mu svoji podporu.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Jaroslav Kubera, starosta Teplic, senátor 
 
Libora Lukáše znám mnoho let jako férového chlapa, schopného vyjednávače oddaného práci pro svůj region. Vždy odmítal prázdné kecy a dokázal dřít od rána do noci. Takových politiků po zemi moc nechodí. Proto bych si moc přál, aby lidé na Zlínsku napodruhé nepodlehli bláhovému populismu a aby Libor Lukáš přinesl do Senátu nejen dobrou slivovici a slaninu, ale především svoji houževnatost a bohaté zkušenosti s řešením potřeb místních obyvatel.
 

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš