Tiskové zprávy

Pitín - 15.09.2018
Podporovatelé Libora Lukáše / Senátní volby 2018

Podporovatelé Libora Lukáše / Senátní volby 2018


Veronika Záhorská, ředitelka Korunky Luhačovice
 
Doposud jsem nedala v jakýchkoliv volbách podporu žádné politické straně. Ale u Libora Lukáše je to jinak, neboť ho podporuji nejen jako kamaráda, ale především jako osobnost, která stála se mnou u zrodu KORUNKY LUHAČOVICE. Libor Lukáš byl ten, jenž vždy podporoval naše aktivity, ať už svojí osobní záštitou nebo finanční pomocí. K naší charitativní činnosti přispěl několika zajímavými projekty, které pomohly potřebným dětem nebo lidem, kteří se ocitli v nouzi. 
 
Vážím si také jeho rozhodnutí, že v případě zvolení do Senátu, věnuje část  svého senátorského platu právě KORUNCE.
---------------------------------------------------------------------------------------


Mgr. Petr Viceník, starosta města Bojkovice
 
Libora Lukáše znám mnoho let, a to i z dob kdy pracoval jako tajemník městského úřadu v Bojkovicích a můj otec měl funkci radního, ale i z doby jeho působení na hejtmanství Zlínského kraje. Slovo patriot je přesně to, které vystihuje jeho práci a nasazení pro zlínský region. Vždy je ochotný se zapojit do řešení problémů, které přináší život jak pro občany, tak i města a obce našeho malebného kraje. Osobně vnímám problematikou dopravního napojení zlínského kraje na celostátní dopravní síť včetně elektrifikace železniční tratě do  Uherského Brodu či  až do Bojkovic jeko naprosto zásadní záležitost pro celé bojkovsko  Já takovým lidem fandím a vyjadřuji mu zcela jasnou podporu. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS
 
"Podzimní senátní volby budou mimořádně důležité, bude se v nich rozhodovat, zda se v naší zemi bude dál šířit levicový populismus, anebo se vrátíme k tradičním hodnotám, poctivé práci a rozumným řešením. ODS nabízí jasnou alternativu. Kandidáti pro senátní i komunální volby - ať už z řad ODS či z názorově blízkých stran - jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Proto má na Slovácku a Zlínsku naši podporu Libor Lukáš."
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Mgr. Gazdík Petr, předseda hnutí Starostové a nezávislí
 
Libora Lukáše  znám jako velmi pracovitého  patriota Zlínska a člověka s jasnou vizí. 
Senát potřebuje lidi jako je on- s nadhledem, kteří pro svůj region a jeho obyvatele umí v Praze něco vymoct. Libor bude výborným senátorem,  jehož práce bude všude vidět a chce našemu kraji  pomáhat. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
JUDr. Stanislav Polčák, Poslanec Evropského parlamentu
 
Ne vždy jsme měli stejné názory. Pana Lukáše si však vážím, protože za celou dobu jeho veřejného působení jsem si byl jist, že vždy tvrdě pracoval na rozvoji kraje. Právě takové lidi náš kraj potřebuje. Nemusíme s nimi vždy souhlasit, ale musíme si o nich být jisti, že ve prospěch Zlínského kraje budou skutečně dřít. A takového potřebujeme i senátora za druhý zlínský obvod. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Ing. Tomáš Pajonk, předseda Strany svobodných občanů
 
Libora Lukáše vnímám jako liberálního člověka, který stejně jako já odmítá převychovávat občany a raději pro ně pracuje. Zaujal mě i svým usílím o výstavbu dálnice D49 a D55, kde se stali jeho protivníkem křečči a aktivisté. Důsledně hájil zájmy občanů, a to je i jeden z mých politických cílů. Není třeba tříštit síly pravice, proto vítám jednoho kandidáta, který v dnešní socialistické době získal podporu více liberálních pravicových stran. A v neposlední řadě - Libor Lukáš je Valach, pracovitý a odhodlaný, protože jiným být v našem kraji, kde je "konec chleba a začátek kameňa" ani nejde. A nejde být jiným ani v politice.
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Mgr. Patrik Hujdus, předseda politického hnutí NEZÁVISLÍ

Stejně jako Libor Lukáš dobře vím, jak je důležité pro okrajové části naši země kvalitní dopravní infrastruktura. Zlínskému kraji stále chybí plnohodnotné napojení na dálniční síť, ale také například modernizace železničních tratí či dobudování dopravních terminálů. Vím, že Libor Lukáš je v této oblasti nezpochybnitelným odborníkem. A proto bych přál obyvatelům regionu, ve kterém Libor Lukáš kandiduje také s podporou politického hnutí NEZÁVISLÍ, aby si správně zvolili svého nového senátora. Libor Lukáš bude určitě tou správnou volbou.
---------------------------------------------------------------------------------------
 


Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky
 
Libora Lukáše jsem poznal jako velmi progresivního a pracovitého odborníka, který byl vždy velkým  patriotem pro moravský region, ze kterého pochází a pro který udělal již hodně prospěšné práce ve svých dřívějších funkcích. Je to také člověk, který se zřetelně a hlasitě zastává živnostníků, rodinných firem a malých podnikatelů, hájí jejich zájmy a má v této oblasti dlouhodobě konstantní názory, za kterými dokáže intenzivně jít a přesvědčovat ostatní o nutnosti hájit malé proti velkým. 

Proto jsem rád, že se právě Libor Lukáš bude ucházet o post moravského senátora. A věřím,  že stejně jako v roce 2014 Ivo Valenta, který kandidoval za Soukromníky, bude také Libor Lukáš úspěšný a vytvoří v Senátu spolu s  Ivo Valentou silný tandemem, který pomůžeme nejen Slovácku, Zlínsku i městům a obcím v podhůří Bílých Karpat, ale postaví se výrazně, také za malé živnostníky.
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Ing. Milan Plesar, předseda Nového Impulsu
 
V rámci blížících se voleb do Senátu parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80 zahrnující také Otrokovice se Nový Impuls rozhodl veřejně podpořit jednoho z kandidátů. Je jím bývalý hejtman Zlínského kraje (roky 2004-2008) a později náměstek hejtmana ZK (2008-2012). Za svou profesní kariéru stavaře – politika, se stal veřejně známou osobou. Je pracovitým člověkem, neschovává se, naopak přináší nápady a konkrétní myšlenky. Ty spolu s týmem spolupracovníků postupně piluje do konkrétních návrhů, pro něž hledá podporu napříč. Takto se léta aktivuje zejména v oblasti dopravy. Je letitým předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Organizoval mnoho akcí pro podporu výstavby dálnic i ve Zlínském kraji, např. podpora dostavby D49 či stál u zrodu petice na podporu zahájení výstavby JV obchvatu Otrokovic D55 s celkovými 15 tisící podpisy. I on má spolu se skupinou otrokovických zastupitelů a ředitelem zlínského ŘSD rukopis na definitivním vyřešení majetkových poměrů umožňující zahájení výstavby pro Otrokovice tak důležitého JV obchvatu města. Je aktivním v konkrétní podpoře dětí, mládeže i seniorů. Za pár posledních let umožnil stovkám z nich prožít příjemné dny v okolí Velkých Karlovic či jinde na zájezdech a výletech, které zajišťoval. Mnozí lidé si jej spojují také s projektem médii často „démonizované“ Strategické průmyslové zóny Holešov, který se vybudoval za jeho „vlády“ na hejtmanství, podobně jako se ve stejné době revitalizovaly tehdy havarijní budovy 14. a 15. v bývalém svitovském areálu ve Zlíně v dnešní moderní prostory pro kulturu, umění a setkávání lidí všeho věku a generací. Kdo jde s kůží na trh, nestojí v koutě a léta je aktivním a pracuje ve veřejném prostoru, se stává u části lidí populárním u části zase naopak. Námi podporovanou osobou je Libor Lukáš.
 
Již v roce 2014 se veřejně zapojil a kandidoval do Senátu Parlamentu ČR, když se tehdejší Senátor Tomio Okamura vzdal svého mandátu pro zvolení poslancem Parlamentu ČR. V tehdejších volbách se Libor Lukáš umístil na druhém místě, kdy v prvním kole získal 16,52% hlasů, aby ve druhém kole prohrál s lidoveckým kandidátem Patrikem Kunčarem (63,17% vs. 36,83%). Za posledních pár let jsme o panu Kunčarovi v Otrokovicích, kromě stříhání pásek městských projektů, moc neslyšeli. Ale to tak bývá. Naopak Libor Lukáš nás i radnici v letech opakovaně kontaktoval, s nabídkou pomoci v řešení problémů okolo JV obchvatu Otrokovic i modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice. Jeho sdružení je léta motorem v podpoře obou akcí u jejich investorů. 
 
Jsme si vědomi, že člověk se nikdy nezavděčí všem. Mnohdy je výhodnější sedět na místě, občas něco veřejně sdělit, nic moc nedělat, tudíž nic nezkazit a ničemu nepomoci. Nový Impuls je založen na právě opačném principu. Jsme v Otrokovicích léta aktivní, přinášíme konkrétní myšlenky, projekty a prokazatelnou aktivitu. Tím se lišíme od těch ostatních. Podobně na tom je i Libor Lukáš. Rozhodli jsme se jej veřejně podpořit ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2018. Víme totiž, že kdyby se Libor Lukáš stal Senátorem, Otrokovicím by s našimi problémy prakticky pomohl. A to přeci stojí za to! 
---------------------------------------------------------------------------------------
 

Ing. Pavel Dohnal, předseda strany Moravané
 
Libor Lukáš je pro mne  ideální kandidát na senátora, moravský patriot, zkušený regionální politik, člověk s širokým společenským přehledem a především odborník na dopravní infrastrukturu. Právě při konzultacích, které poskytuje straně Moravané v oblasti dopravy na Moravě, jsem mohl poznat nejenom jeho odborné znalosti, ale také jeho velmi rozumné názory na řešení problémů, které trápí naše spoluobčany.  Chtěl bych proto vyzvat všechny známé, ale i neznámé, ve volebním obvodu č.80., aby v podzimních senátních volbách dali hlas právě Liboru Lukášovi.
---------------------------------------------------------------------------------------


PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea Uherské Hradiště
 
S Liborem Lukášem spolupracuji mnoho let. Vždy jsem si vážil jeho pracovitosti, koncepčnosti, cílevědomosti, preciznosti a spolehlivosti. Jeho přičiněním vznikla celá řada velmi úspěšných projektů. I v oblasti kultury, ve které profesně působím. Jsem přesvědčen, že Libor bude dobrým senátorem prospěšným nám všem.
---------------------------------------------------------------------------------------


 
Jiří Severin, pedagog a publicista
 
Zlínský Baťův mrakodrap /21/, Baťův institut/ knihovna, muzeum, galerie/.Ale také třeba rekonstrukce Památníku Velké Moravy  ve Starém Městě. Nebo  i mírně kuriózní projekty  jako je Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově. Na tom všem a mnohém dalším se podílel Libor Lukáš. Charakteristická je pro něj pracovitost a někdy až urputná slovácká houževnatost. Má smysl pro  hledání nových , někdy i složitých témat a jejich řešení. Znám ho mnoho let. Myslím si ,že bude dobrým senátorem. Senátorem ,který je pevně vrostlý  do našeho kraje a bude pro něj velkým přínosem.
 
 
Podporovatelé Libora Lukáše / Senátní volby 2014
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR
 
Spolupracuji s Liborem Lukášem mnoho let. Vážím si jeho podpory lidové kultury ve Zlínském kraji, kde systémově pomáhal ve všech svých významných funkcích. Rovněž oceňuji, že klade velký důraz na podporu dětských a mládežnických aktivit a spolkové činnosti. Velmi si této spolupráce vážím. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Oldřich Juračka, starousedlík Bojkovic 
 
Jako občan Bojkovic patřím ke starousedlíkům a nyní žiji v DPS, odkud také sleduji dění v našem městě. Vzhledem k nastávajícím volbám do Senátu si dovoluji našim spoluobčanům připomenout, aby nezapomněli na našeho krajana, pana Libora Lukáše, který dlouhodobě působí v našem městě a má velké zásluhy na rozvoji nejenom města, ale také jeho okolí i našeho DPS. Staré přísloví nám říká, že bližší je košile nežli kabát. Proto chci požádat všechny rozumné občany, aby dobře zvážili, komu dají svůj hlas. Já vás chci požádat, dejte jej v lednu panu Liboru Lukášovi.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
PhDr. František Hubáček, starosta města Luhačovice
 
Patriot je člověk, který má vztah ke kraji, ve kterém se narodil a ve kterém žije. A právě takovým člověkem je Libor Lukáš, tak jak jsem jej poznal. Vždy se snažil a snaží pomoci místům, ve kterých vyrůstal a ve kterých žije, se kterými je nějakým způsobem spojen jeho normální lidský život. Vážím si pracovitosti a osobního nasazení lidí, kteří chtějí něco dokázat. Spousty energie a entuziasmu pro vykonání drobných věcí, ale i snahy a ochoty vytvořit a dokázat něco, co po mně zůstane a přinese užitek i dalším generacím. To všechno v sobě Libor Lukáš má, a proto si myslím, že má plné právo se o náš hlas v senátních volbách ucházet. A věřím, že jej získá od všech, kterým není lhostejný osud našeho kraje.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Mgr. Jan Rapant, umělecký vedoucí souboru Kopaničár, Starý Hrozenkov
 
Pan Libor Lukáš má ke zdejšímu kraji velmi vřelý a upřímný vztah. Pochází z tohoto kraje a zná jeho problematiku. Zajímá se o problémy a život lidí na Kopanicích. Podporuje udržování lidových tradic a kulturního dědictví. Pomáhal nám i při zlepšení krojového vybavení pro náš Dětský folklorní soubor Kopaničárek. Má zájem o zvýšení zaměstnanosti a zlepšení dopravní infrastruktury. Chtěli bychom mít zastánce ve vrcholných státních orgánech, který by hájil v Praze zájmy obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Proto podporuji a doporučuji jeho kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti
 
Proč bude Libor Lukáš úspěšným senátorem? Ve funkci hejtmana osvědčil skvělý přehled a schopnost kvalifikovaně analyzovat problémy. Velmi intenzivně se zabývá každodenními problémy občanů našeho kraje, umí posoudit reálné potřeby a prosadit jejich naplnění. Je oporou sportovní a spolkové činnosti, aktivně se zúčastňuje běžného života obyvatel kraje, a je proto schopen přinést do Senátu naše pohledy a názory. Velmi podrobně je seznámen se situací v regionálním školství, vždy jsme nacházeli oporu v jeho aktivním přístupu v řešení problémů z oblasti školství. Osobní aktivitou se přičinil o obnovení podstatné části baťovského areálu ve Zlíně. Libor Lukáš je schopen úspěšně uplatnit názory a pohledy obyvatel našeho regionu v Senátu České republiky, proto plně podporuji jeho kandidaturu na tuto pozici.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Stanislav Duháň, majitel prodejny se sportovním vybavením, Luhačovice
 
Libora Lukáše samozřejmě znám jako bývalého hejtmana. Ale mnohem důležitější je, že ho znám jako člověka, našeho zákazníka, který se často zastaví dokoupit sportovní vybavení. Aktivně tráví volný čas v našem regionu a vždy byl ochotný pomoci různým spolkům, včetně těch, které zajišťují sport. Vztah k tomuto místu a všem, kdo tady žijí a něco dělají, je u něj opravdu silný. Proto vím, že neuteče do Prahy a bude pro nás dobrým senátorem, který bude hájit naše zájmy. Podpořte ho v zájmu tohoto krásného regionu také vy.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Josef Hamšík, předseda ČSK Uherský Brod, podnikatel
 
S Liborem Lukášem se znám od mládí. Nejenže jsme spolu vyrůstali, ale také dlouhé roky pracovali. Již tehdy jsem jej poznal jako houževnatého a velmi schopného člověka s přímým tahem na branku. A to se nezměnilo, ani když vstoupil do politiky. Nebýt jeho pracovitosti, jen stěží by do našeho kraje přiteklo tolik peněz na nové silnice, školy, sportoviště, hasičárny a tisíce dalších projektů. Vždyť během své dosavadní politické kariéry pomohl snad všem lidem, které znám. Vážím si ho právě pro všechno, co dokázal udělat pro náš region, pro projekty, které inicioval, ale také úspěšně dotáhl do konce. Jsem proto přesvědčen, že je nejvhodnějším kandidátem do Senátu a že si zaslouží naši maximální podporu. Za ČSK Uh. Brod mu držíme palce. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Bohumír Strommer, vedoucí mužského sboru Světlovan, Bojkovice
 
S folklorem jsem začínal už někdy před čtyřiceti lety a dodnes v něm aktivně působím. Pravidelným hostem oficiálních i neformálních akcí Světlovanu byl bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš, kterého jsem poznal nejen jako nadšeného podporovatele lidové kultury, ale také jako správného chlapa, který vždy splnil to, co slíbil. Fandím proto jeho kandidatuře do Senátu. Věřím, že jeho vztah k regionu je zárukou toho, že bude i z Prahy pomáhat folklornímu dění u nás. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pepa Náhlovský, herec, bavič, Luhačovice 
 
Přátelé, blíží se senátní volby a my budeme v našem kraji (ano, i v mém kraji, neboť již několik let bydlím v Luhačovicích) opět volit senátora. Bez ohledu na stranickou příslušnost je pro mě jediným kritériem „osobní zkušenost“ s kandidujícím. Libora Lukáše znám osobně, protože se spolu velmi často setkáváme na různých, hlavně charitativních akcích. Stejně jako já spolupracuje úzce s nadací Korunka Luhačovice, která se stará o nemocné a postižené děti. Ze své zkušenosti vám mohu sdělit, že velmi často, jako jeden z mála politiků tohoto kraje, neodmítl pomoci, když bylo třeba. A za to si ho vážím.  Například v období Vánoc jsme připravili spolu s Korunkou Luhačovice Štědrý večer pro děti z dětského domova ve Vizovicích. Tak to je můj člověk.
 
Dejte rovněž jako já na osobní zkušenost a řekněte si hlavně vy ve vesničkách našeho kraje: „Co udělal pro naši obec nebo místo?“ Volte s rozvahou a podle svého svědomí. Nenechte se obalamutit populistickými sliby a mazáním medu kolem huby některých kandidátů. Slíbí vám všechno a nesplní nic. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Věra Vráblíková, obyvatelka Bánova 
 
Bydlím v Bánově přímo v zatáčce, ve které se stalo v minulosti mnoho nehod. Při jedné z nich byl poškozen i náš dům, při další byl protější dům srovnán se zemí a došlo ke ztrátám na životech a zdraví. Přes mnoho snažení se nepodařilo dopravní situaci vyřešit. Pan Libor Lukáš se zásadním způsobem zasadil o výstavbu obchvatu kolem obce a pomohl tak ukončit naši každodenní noční můru. V obci se snížila hlučnost a další negativní jevy a především se mnohonásobně zvýšila bezpečnost, za což patří panu Lukášovi od nás, občanů Bánova, velký dík. Je to čestný člověk, který drží slovo, za což si ho nesmírně vážím.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ing. Otto Durďák, předseda představenstva TVD Slavičín 
 
TVD  Slavičín je významným článkem podnikatelského prostředí Slavičínska a celého Zlínského kraje, který přispívá ke stabilitě, zaměstnanosti a prosperitě této oblasti. Také naše sponzorská a charitativní činnost není nevýznamná. Proto se cítíme být domácími patrioty, kteří vědí, kde žijí a pracují. Kteří si váží pracovitosti, solidnosti a odpovědnosti lidí z našeho okolí. Proto také podporujeme myšlenky a lidi, kteří chtějí věnovat své síly a svůj um našemu rodnému kraji. Protože jsou před námi doplňovací senátní volby, rád podpořím v kandidatuře pana Libora Lukáše, jelikož on patří mezi velké patrioty našeho kraje, zrovna tak jako já.  Vím, že by za nás v Praze bojoval jako lev.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ing. Svatopluk Jabůrek, Předseda Klubu absolventů Baťovy školy práce  ve Zlíně
 
V celém zlínském regionu chybí volení zástupci, kteří mají nejen zastupovat, ale také rozhodovat a prosazovat potřebné požadavky celého regionu. V doplňujících volbách do Senátu ČR kandiduje náš dlouholetý přítel, bývalý radní a hejtman Zlínského kraje, čestný člen Klubu absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně, pan Libor Lukáš.
 
Libora Lukáše znám jako zodpovědného politika s mimořádnými úspěchy v práci pro rozvoj regionu, který ve své práci a rozhodování opíral o úspěchy a názory Tomáše Bati, zakladatele úspěšné firmy, která pomohla k velkému rozvoji celého regionu.
 
Tomáš Baťa říkal, že nebuduje svůj podnik, aby si zajistil rodinný majetek, nýbrž v naději, že jeho rozvojem přispěje k blahobytu kraje. Neměl by i politik, který zvolen svými voliči a zastupuje je v Senátu ČR, myslet v prvé řadě na to, jak regionu a jeho občanům, co nejvíce prospět, pomáhat a prosazovat potřeby regionu a nemyslet v prvé řadě na svůj prospěch a na výhody z jeho zvolení vzešlé? 
A tuto schopnost právě ve své předcházející práci Libor Lukáš dokázal. Podporuji jeho zvolení, věřím mu a také nás nikdy nezklamal.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Václav Bližňák, místostarosta Brumov-Bylnice
 
Znám osobně Libora Lukáše jako velmi pracovitého a pečlivého člověka. Jeho zásluhou se mohly realizovat některé velké projekty v našem městě a okolí. Je to dobrá volba pro celý region.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Miroslav Gureň, úspěšný hokejista NHL a KHL
 
Od svých kamarádů i rodičů vím, že Libor Lukáš je správný chlap, který vždy fandil sportovcům. Sám ho vnímám jako člověka, který má tah na branku a nikdy nezapomíná na svůj rodný kraj. A právě takové hráče česká politika potřebuje jako sůl. Proto fandím Liboru Lukášovi v jeho kandidatuře do Senátu. 
---------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Veronika Záhorská, ředitelka občanského sdružení KORUNKA LUHAČOVICE
 
Moje velké poděkování patří Libou Lukášovi, který před deseti lety stál u zrodu občanského sdružení KORUNKA LUHAČOVICE. Nebýt jeho vůle pomoci nejen nám, ale především nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, nemohlo by naše sdružení rozdělit tolik peněz. Vždy podporoval všechny naše aktivity, plány a projekty, a proto se mu nyní snažíme jeho podporu oplatit. Libor Lukáš je patriotem a má náš hlas v senátních volbách!
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Martin Hamrlík, bývalý skvělý hokejista, nyní hokejový trenér
 
Libora Lukáše jsem měl možnost potkat na mnoha akcích, ať už na zápasech našeho týmu, při společném darování krve nebo při focení klubového kalendáře, kdy byl také on zapojen do této akce s charitativním posláním. Vždy to byla setkání s normálním člověkem, který má vztah ke sportu, mladým a dětem, a to je vždycky důležité.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pavel Němčický, bývalý fotbalista 1.FC Slovácko 
 
S Liborem Lukášem jsem se často setkával, především když jsem aktivně hrával za 1.FC Slovácko. Vždy fandil nejen fotbalu v Uherském Hradišti, ale všem sportovcům v celém kraji, které všestranně podporoval. Proto mu fandím v jeho kandidatuře do Senátu. 
---------------------------------------------------------------------------------------


Mgr. Petr Viceník  - starosta města Bojkovice
 
Libora Lukáše znám mnoho let, a to i z dob kdy pracoval jako tajemník městského úřadu v Bojkovicích a můj otec měl funkci radního. Slovo patriot je přesně to, které vystihuje jeho práci a nasazení pro zlínský region. Vždy je ochotný se zapojit do řešení problémů, které přináší život jak pro občany, tak i města a obce našeho malebného kraje. Zkuste se schválně na chvíli zastavit, zavzpomínat a uvidíte zřetelnou stopu, kterou tady bývalý hejtman zanechal.  Já takovým lidem fandím a vyjadřuji mu zcela jasnou podporu.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., advokát a bývalý disident

S Liborem Lukášem mne pojí dlouholeté přátelství. Vždy jsem oceňoval, že byl pro mne jako politik čitelný, srozumitelný, držel slovo a že neskrýval to, že bojuje za náš region. Jsem přesvědčen o tom, že jako senátor by dokázal pro náš kraj vydobýt mnohem víc, než kdokoliv z jeho konkurentů. Proto se stavím za něj a vyjadřuji mu svoji podporu.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Jaroslav Kubera, starosta Teplic, senátor 
 
Libora Lukáše znám mnoho let jako férového chlapa, schopného vyjednávače oddaného práci pro svůj region. Vždy odmítal prázdné kecy a dokázal dřít od rána do noci. Takových politiků po zemi moc nechodí. Proto bych si moc přál, aby lidé na Zlínsku napodruhé nepodlehli bláhovému populismu a aby Libor Lukáš přinesl do Senátu nejen dobrou slivovici a slaninu, ale především svoji houževnatost a bohaté zkušenosti s řešením potřeb místních obyvatel.
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)