Tiskové zprávy

Luhačovice - 21.09.2018
Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb

Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb
Nejlepší cestou, jak v rozumné době dostavět páteřní dopravní infrastrukturu v České republice, je změna příslušných zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že některé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že se České republice nepodaří čerpat na tyto důležité investice evropské dotace a vše se bude následně hradit z národních zdrojů. I to zaznělo na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Její již osmý ročník tradičně hostily Luhačovice. 
 
Pořadatelem akce se záštitou předsedů vlád České i Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje a primátora statutárního města Zlín je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. „Cílem našeho sdružení je aktivně ovlivnit a urychlit proces přípravy prioritních projektů. Ty doplácejí na nedostatky v legislativě, což ve svém důsledku neúměrné prodlužuje celý proces přípravy staveb,“ říká předseda Libor Lukáš. „Je jasné, že musíme dál zvyšovat tlak na úpravu stavební legislativy. Jen tak můžeme zkrátit přípravu staveb,“ dodává.
 
Účastníci konference pozitivně hodnotili přijatý zákon o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zároveň se shodli na potřebě urychleného řešení celé stavební legislativy. A to jak v oblasti majetkové, správní, tak i oblasti environmentální. Existující problémy v zákonech totiž ve svém důsledku zásadně narušují plynulou přípravu a realizaci nosných staveb dopravní infrastruktury s dopady na jejich opoždění i o 10 a více let. „Musíme mít takové zákony, které primárně hájí zájmy naprosté většiny lidí. Aktivisté schovávající se za křečky nesmí mít takové možnosti. Současný stav, kdy skupinka jednotlivců může obstrukcemi mařit naprosto klíčové stavby, není normální,“ podotýká Libor Lukáš.
 
Co zaznělo:
 
Nedostatky ve stavební legislativě, převážně v oblasti environmentální, jsou zásadním rizikem pro realizaci současného programu infrastrukturních projektů. Takto to vidí jak Luděk Sosna z ministerstva dopravy, tak i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Nedočerpání evropských peněz v aktuálním programovém období výrazně zvýší potřebu národních zdrojů po roce 2020. O financování hovořili i zástupci Evropské komise a dalších evropských institucí, kteří poukázali na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury po roce 2020. Příkladem je využití projektu PPP nejen na stavbu velkých projektů, ale i u projektů regionálních. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica pak poukázal na potřebu revize způsobu dlouhodobého financování po roce 2020 a to včetně systémového řešení financování silnic II. a III. třídy. 
 
Urychlení přípravy a výstavby konkrétních projektů především silniční a železniční infrastruktury, zvláště pak dokončení dálnice D1 v okolí Přerova, či severojižní propojení Moravy dálnicí D55, modernizace trati Otrokovice-Vizovice, modernizace Vlárské dráhy a dalších významných staveb jako významného stimulu rozvoje regionu i celé republiky, podpořili předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
 
Libor Lukáš také na konferenci informoval o úspěšném průběhu projednávání Petice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice – Staré město – Břeclav v jednotlivých výborech Senátu a o jejím očekávaném projednání na plénu. Petice s více než 17 000 podpisy byla předána počátkem roku jak předsedovi petičního výboru Senátu, tak předsedovi Poslanecké sněmovny. „Výsledky petice budou použity na podporu argumentace, směřující k urychlení přípravy a realizace těchto projektů. Věřím, že se naším společným úsilím podaří nakonec překonat dlouholeté obstrukce ekologických aktivistů a že realizací této stavby, přispějeme k šetrnému rozvoji našeho regionu,“ dodal.
 
Účastníci konference na závěr jednání přijali tzv. „LUHAČOVICKOU VÝZVU 2018“, která je přílohou této tiskové zprávy.
 
V rámci konference bylo zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, města Kunovice, města Uherského Hradiště a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci na infrastrukturním projektu Mimoúrovňové křížení I/50 Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město. Jeho cílem je zlepšení dlouhotrvající neúnosné dopravní situace v tomto dopravním uzlu.

--> Memorandum - Mimoúrovňové křížení I/50 Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město
 
Podrobnější informace o konferenci:
 

Fotogalerie

VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 
VIII. ročník mezinárodní konference  „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)