Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 12.09.2018
Co pomůže Uherskému Brodu? Modernizace vlárské dráhy a velký obchvat!

Co pomůže Uherskému Brodu? Modernizace vlárské dráhy a velký obchvat!
Vyšší komfort, kratší doba jízdy, více přímých spojů do větších měst. To je jen několik benefitů, které získají obyvatelé Uherskobrodska, pokud se podaří Vlárskou dráhu razantně modernizovat a elektrizovat. Bezpečnější a plynulejší dopravě ve městě a jeho místních částech by pak pomohl jihovýchodní obchvat. 
 
„Oba projekty považuji pro město za klíčové a ve spolupráci se SŽDC, ŘSZK, ZK, obcemi a městy budeme dělat vše potřebné, abychom urychlili jejich realizaci,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a kandidát do Senátu Libor Lukáš
 
Vlárská dráha, vedoucí z Brna na Slovensko, v minulosti hospodářsky pomohla východnímu Slovácku a jižnímu Valašsku. Na konci devadesátých let začal její význam klesat. 
 
„Potenciál ale není rozhodně vyčerpán. Správa dopravní železniční cesty (SŽDC) již činí konkrétní kroky pro elektrizaci a rekonstrukci nádraží v několika úsecích mezi Brnem a Veselí nad Moravou. Modernizace se ale musí týkat i napojení na Staré Město přes Uherské Hradiště, a další trasy přes Uherský Brod, Bojkovice, Újezdec u Luhačovic, včetně odbočky do Luhačovic, adál směrem k Bojkovicím, Brumovu-Bylnici, až po státní hranici se Slovenskem“.
 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě se o projekt „Železnice Slovácko“ zajímá a jedná se SŽDC, ministerstvem dopravy, jednotlivými dopravci i dotčenými obcemi a městy. „Cílem je včas odhalit možné problémy, s předstihem je řešit a celý projekt posouvat dopředu tak, aby se lidé že Slovácka a jižního Valašska dočkali moderní železnice co nejdříve,“ říká Libor Lukáš
 
Podobný přístup se vyplatil například při přípravě další části obchvatu D55 u Otrokovic, kdy se díky vhodně nastavené koordinaci podařilo vše připravit tak, aby stavba začala ještě v letošním roce. Obchvat do šesti let? Přes Uherský Brod, hlavně lokality Těšov a Újezdec, stále projíždí denně tisíce vozidel, které zvyšují hlučnost, prašnost a snižují kvalitu života. 
 
„Řešením je obchvat v délce takřka čtyř kilometrů. Zatím příprava postupuje plynule a pokud by se podařilo vyřídit složitou legalizaci stavby a zajistit fi nancování z evropských fondů, tak je možné reálně uvažovat o tom, že by tato stavba za asi půl miliardy korun mohla začít sloužit do šesti let,“ podotýká Libor Lukáš, který již před lety projektu napomáhal v rámci tvorby Generelu dopravy Zlínského kraje v době svého tehdejšího působení na hejtmanství a jako předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě se o něj zasazuje i nyní. 
 
„Tato představa je však hodně závislá na kvalitě lidí, kteří budou tento projekt řídit, jak budou výkonní, jak budou makat, také na ochotě vlastníků pozemků, zda pozemky ke stavbě prodají a v neposlední řadě také na efektivní síle a lobbingu volených funkcionářů, aby projektu zajistili fi nancování a protlačili jej všemi zatáčkami složité legalizace, až do realizace. Já se k tomuto úkolu jednoznačně hlásím,“ říká Libor Lukáš.
 
Může to jít rychleji? Jistě může, ale stavět dálnice, opravovat hlavní tahy, budovat obchvaty či modernizovat železnice, je vždy běh na dlouhou trať. To, čeho jsme v regionu svědky v posledních letech, je ale už hodně za hranou. „Stejně jako většina lidí jsem už znechucen tím, jak se u nás výstavba nových dálnic zcela zastavila aty staré opravujeme sneskutečnými problémy. S opakujícími se obstrukcemi několika ekologických aktivistů si kraj, obce, ani stát moc nevědí rady. Přitom vyzkoušený a účinný recept, jak s tím pořádně zahýbat, existuje – nebát se, neschovávat se, pořádně zabrat a rychle upravit děravé zákony,“říká Libor Lukáš, v kterém hned osm politických stran a hnutí vidí garanta toho, že se budování dopravní infrastruktury nejen ve Zlínském kraji podaří oživit.
 
 Jeho kandidaturu podporuje Občanská demokratická strana, hnutí Starostové a nezávislí, Strana soukromníků České republiky, Strana svobodných občanů, ZVUK 12, Nový Impuls, Moravané a Nezávislí. Jeho aktivity vnímá jako regionu velmi prospívající i slovácký senátor Ivo Valenta. 
 
„Pokud mě ve volbách do Senátu podpoříte, budu Broďany dobře zastupovat, můžete se na mě vždy spolehnout a obracet se svými podněty. Děkuji vám za projevenou důvěru,“ uzavírá Libor Lukáš, který v komunálních volbách v Uherském Brodě podporuje nezávislou osobnost Ing. Jaromíra Sýkoru a jeho politické uskupení BROĎANÉ SOBĚ s volebním číslem 6.
 
Přikládám odkazy na můj web, kde se těmto tématům věnuji dlouhodobě:
 
 

Fotogalerie

Vizualizace obchvatu Uherského Brodu (Zdroj: HBH Projekt + idnes.cz)
 
Vizualizace obchvatu Uherského Brodu (Zdroj: HBH Projekt + idnes.cz)
 
Vizualizace obchvatu Uherského Brodu (Zdroj: HBH Projekt + idnes.cz)
 

Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)