Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 10.09.2018
Jak obnovit výstavbu dálnic? Neschovávat se a zabrat!

Jak obnovit výstavbu dálnic? Neschovávat se a zabrat!
Dálnice D1 po dlouhých letech příprav překročila hranice Zlínského kraje, z Otrokovic směrem na sever se postavil dlouhý úsek D55, výrazně se zmodernizovala důležitá silnice I/50 vedoucí z Brna do Starého Hrozenkova, připravil se projekt D49 …
 
Nejen to se podařilo realizovat v době, kdy v čele Zlínského kraje či jeho nejužším vedení působil odborník na dopravní infrastrukturu Libor Lukáš. Na toto tempo se v  dalších letech nepodařilo navázat, až se nakonec stavby prakticky zastavily. Zkolabovanou výstavbu se Libor Lukáš intenzivně snaží resuscitovat z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, ze stejných důvodů pak kandiduje do Senátu v obvodu 80 – Zlín. „Stejně jako většina lidí jsem už znechucen tím, jak se u nás výstavba dálnic zcela zastavila. S  opakujícími se obstrukcemi několika aktivistů si kraj ani stát moc nevědí rady. 
 
Výsledkem je, že kvalita života nejen v našem regionu neroste. Přitom vyzkoušený a účinný recept, jak s  tím pořádně zahýbat, existuje – nebát se, neschovávat se, pořádně zabrat a rychle upravit děravé zákony,“ říká Libor Lukáš, v kterém osm politických stran či hnutí a mnoho osobností vidí garanta toho, že se budování dopravní infrastruktury nejen ve Zlínském kraji podaří oživit.
 
Libor Lukáš je jedním ze zakládajících členů a předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které už v době jeho působení ve vedení kraje tvrdě bojovalo za výstavbu dálnic, ale také modernizaci železnic.
 
V  aktivní komunikaci s  ministerstvy a  dalšími úřady a  institucemi, které mají ve své gesci dopravní infrastrukturu, pokračuje nepřetržitě. „Prostě je nenecháváme v  klidu. Chceme, aby v Praze věděli, že pro náš region, pro jeho další rozvoj, je páteřní dálniční síť naprosto nezbytná,“ říká Libor Lukáš
 
Sdružení například iniciovalo petici za dostavbu dálnic, pod kterou se podepsalo bezmála 17 000 lidí. Otrokovice se dočkaly Společným úsilím s  otrokovickou radnicí se podařilo také odstranit překážky bránící výstavbě další části obchvatu města, který je součástí dálnice D55. Letos se tak s  největší pravděpodobností práce na ní po delší odmlce rozběhnou. Po dálnici, která má spojit Olomouc a  Břeclav, volají hlavně obyvatelé měst a  obcí ležících v trase zcela přetížené silnice první třídy číslo 55. Zatím je v provozu 18 kilometrů z Otrokovic do Hulína.
 
„Jihovýchodní část obchvatu Otrokovic v  délce 3,1 kilometru, která významně uleví kvítkovické křižovatce, je připravena k zahájení stavby. Úseky Napajedla – Babice – Staré Město – Moravský Písek mají dokončenou dokumentaci pro územní řízení a územní rozhodnutí. Probíhají výkupy a připravuje se dokumentace pro stavební povolení. Nesmíme ale polevit a  spoléhat na to, že to nějak dopadne,“ shrnuje Libor Lukáš. Pohraničí není periferie! 
 
„Mám názory na to, jak by mělo fungovat zdravotnictví, sociální služby či podpora mladých. Jsem však přesvědčen, že nejvíce budou všechny mé zkušenosti, které jsem během 25 let nasbíral, zužitkovány v oblasti dopravy. Chci dál bojovat za výstavbu dálnic, aby se náš region zbavil handicapu příhraniční oblasti, aby lidé měli vyšší mzdy, lépe se jim cestovalo, měli bezpečnější ulice a čistší vzduch,“ uzavírá Libor Lukáš.
 
Přikládám odkazy na můj web, kde se těmto tématům věnuji dlouhodobě:
 
 

Fotogalerie

Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 
Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 
Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 
Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 
Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 
Premiér Andrej Babiš nahlíží do petice za dostavbu dálnic D49 a D55, kterou inicioval Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktur
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)