Tiskové zprávy

Ostrava - 22.09.2017
Na konferenci Transport 2017 prezentoval i Libor Lukáš

Na konferenci Transport 2017 prezentoval i Libor Lukáš
Konference Transport je mezinárodní akcí zaměřenou na dopravní infrastrukturu Moravskoslezského kraje, včetně přesahu do sousedních regionů na Slovensku i v Polsku.  Konference Transport je místem prezentace priorit Moravskoslezského kraje v oblasti výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a její návaznosti na hlavní evropskou dopravní síť. Na konferenci vystoupil i předseda  Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.
 
„Konferenci navštěvuji každoročně. Spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje považuji za velmi úspěšnou a pro oba kraje prospěšnou. Je důkazem, že v klíčových otázkách pro oba kraje, mezi něž bezesporu patří i budování důležitých komunikací, dokážeme táhnout za jeden provaz,“ uvedl Libor Lukáš.
 
„Ve své prezentaci jsem účastníkům konference představil Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a seznámil je s významem VRT pro moravské kraje,“ vysvětlil Libor Lukáš.

Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš