Tiskové zprávy

Olomouc - 11.04.2017
Moravské dopravní fórum - urychlí nová legislativa přípravu projektů dopravní infrastruktury?

Moravské dopravní fórum - urychlí nová legislativa přípravu projektů dopravní infrastruktury?
Moravské dopravní fórum – urychlí nová legislativa přípravu důležitých projektů dopravní infrastruktury?
 
Odborného dopravního setkání v Olomouci, se dne 10. dubna 2017 zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé Zlínského a Olomouckého kraje, představitelé Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty, členové Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, zástupci měst a obcí regionu a také zástupci hospodářské sféry.
 
„Našim cílem bylo především zhodnotit dosavadní vývoj v problematice nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě“, a hledat řešení vedoucí k urychlení přípravy nejdůležitějších projektů zdůraznil Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které již tradičně pořádá toto odborné jarní setkání. 
 
Účastníci setkání ocenili výrazné posílení ročního financování formou ročních plánů SFDI a  podpořili vizi stabilního a dlouhodobého finančního rámce sloužícího rozvoji dopravní infrastruktury v ČR. Ocenili také urychlení  procesů EIA přípravy tzv.9ti prioritních staveb a poukázali na nezbytnost aplikovat stejný přístup i u ostatních důležitých projektů dotčených novelou EIA, tak, aby nedošlo k ohrožení realizace všech významných staveb v regionu v tomto programovém období a současně bylo odvráceno vznikající riziko nevyčerpání prostředků EU. 
 
Přítomní zdůraznili potřebu razantních legislativních opatření v oblasti povolování staveb tak, aby byl stát schopen prosadit svůj strategický zájem a mohl významně pokročit ve výstavbě své  páteřní dopravní infrastruktury.
 
Náměstek ministra  dopravy T.Čoček  vyjádřil přesvědčení, že se společným úsilím podaří  vyřešit zásadní nedostatky stavební legislativy a přispět tím ke zrychlenému čerpání prostředků  z evropských zdrojů v období 2014 - 2020 včetně prostředků z programu CEF. Hejtman Olomouckého kraje L.Okleštěk zdůraznil význam prioritních staveb a kvalitního propojení kraje na páteřní síť pro udržitelný rozvoj regionu a vyjádřil politování, že poslanecká sněmovna nepřijala pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu, který by umožňil výrazně urychlit přípravu staveb dopravní infrastruktury.
 
Cílem je především dokončení dálnice D1 zahájením  stavby 136 Říkovice – Přerov, zahájení realizace rychlostní silnice D49 spojující střední a východní Moravu se sousedními regiony Slovenska, přípravu rychlostní silnice D55 od Olomouce po Přerov a  úsek Otrokovice - Staré Město – Rohatec - Břeclav, alternativní propojení ČR v západovýchodním směru Mohelnice – Hradec Králové rychlostní silnicí D35 a spojení se severem Olomouckého kraje silnicí I/44.
 
Urychlit modernizaci železniční tratě Hranice na Moravě – Vsetín - Horní Lideč - Střelná a přípravu modernizace železniční tratě Přerov – Brno a Otrokovice-Vizovice.
 
Strategický význam urychleného dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury na postavení ČR v mezinárodní ekonomické soutěži a vliv rozvinuté silniční a železniční sítě na zaměstnanost a udržitelný rozvoj jednotlivých regionů zdůraznil ekonomický expert Petr Zahradník.

Na závěr setkání jeho účastníci přijali „Deklaraci“ zdůrazňující potřebu koncepčního rozvoje dopravní infrastruktury jako zásadního předpokladu zvýšení konkurenceschopnosti regionu střední a východní Moravy. Přijatá Deklarace bude následně zaslána prezidentovi republiky, předsedovi vlády, ministru dopravy, ministru průmyslu, předsedovi hospodářského výboru PSP ČR, ministru financí a představitelům podvýborů pro dopravu poslanecké sněmovny a senátu. V zájmu zachování kontinuity je v současné době připravován VII. ročník mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, kterou pořádá rovněž SRDIM a která proběhne 21. září 2017 v Luhačovicích“, uzavřel předseda sdružení Libor Lukáš.
 
V Olomouci 10. 4. 2017
 

Fotogalerie

Moravské dopravní fórum / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum / Olomouc
 
Moravské dopravní fórum / Olomouc
 

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)