Tiskové zprávy

Zlín - 07.03.2017
Dopravní dostupnost regionu a sociekonomické dopady D49

Dopravní dostupnost regionu a sociekonomické dopady D49
Protože se neustále v médiích polemizuje o smysluplnosti infrastrukturního projektu D49, byla zpracována komplexní Situační zpráva o základních aspektech potřebnosti a ekonomické efektivitě projektu.
 
Zpráva byla sepsána dopravními experty, projektanty i odborníky na životní prostředí a klade si za cíl prezentovat průběh přípravy projektu, základní technické parametry i predikci dopravní zátěže mezi Českou a Slovenskou republikou v budoucnosti.  

Veřejnost má tak možnost se prostřednictvím této komplexní zprávy seznámit s  relevantními argumenty, které vedou státního investora ŘSD ČR připravit tento rozvojový infrastrukturní projekt.

Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš